Späť na grafickú verziu

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Poradie Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť Schválená suma v EUR Schválené
1 Obec Družstevná pri Hornáde Sanácia nelegálnej skládky nad Varoveckou ulicou, Družstevná pri Hornáde C4 83 068,00 Rozhodnutie
2 Mesto Čadca Čadca - mesto/miesto - bez čiernych skládok C4 22 515,00 Rozhodnutie
3 Obec Sirník Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sirník C4 31 082,00 Rozhodnutie
4 Obec Košická Polianka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Košická Polianka C4 61 527,00 Rozhodnutie
5 Obec Somotor Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Somotor C4 33 610,00 Rozhodnutie
6 Obec Čerhov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čerhov C4 63 213,00 Rozhodnutie
7 Mesto Tisovec Deň vode a lesu C4 2 870,00 Rozhodnutie
8 Mesto Gbely Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu v KÚ Gbely C4 11 821,00 Rozhodnutie
9 Obec Veľaty Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľaty C4 27 742,00 Rozhodnutie
10 Mesto Žilina Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina C4 9 615,00 Rozhodnutie
11 Obec Voľa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Voľa C4 21 511,00 Rozhodnutie
12 Obec Stanča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stanča C4 32 456,00 Rozhodnutie
13 Obec Rakúsy Sanácia čiernych skládok C4 94 997,00 Rozhodnutie
14 Obec Borša Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Borša C4 33 986,00 Rozhodnutie
15 Obec Lastovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastovce C4 79 662,00 Rozhodnutie
16 Obec Tešedíkovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Tešedíkove C4 4 300,00 Rozhodnutie
17 Obec Slovenské Nové Mesto Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenské Nové Mesto C4 33 927,00 Rozhodnutie
18 Obec Zemplínska Teplica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínska Teplica C4 34 142,00 Rozhodnutie
19 Mesto Trenčín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trenčín C4 40 913,00 Rozhodnutie
20 Obec Zemplínska Nová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 33 647,00 Rozhodnutie
21 Obec Brezina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Brezina C4 34 169,00 Rozhodnutie
22 Obec Brehov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Brehov C4 29 248,00 Rozhodnutie
23 Obec Vojany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vojany C4 33 907,00 Rozhodnutie
24 Obec Močenok Sanácia čiernych skládok v obci Močenok C4 90 559,00 Rozhodnutie
25 Obec Veľká Ves nad Ipľom Sanácia čiernych skládok v obci Veľká Ves nad Ipľom C4 90 307,00 Rozhodnutie
26 Obec Bertotovce Sanácia čiernych skládok v obci Bertotovce C4 89 771,00 Rozhodnutie
27 Obec Gerlachov Sanácia čiernych skládok v obci Gerlachov C4 92 723,00 Rozhodnutie
28 Obec Beša Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Beša C4 25 822,00 Rozhodnutie
29 Obec Bukovec Odstránenie nelegálnych skládok komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov C4 711,00 Rozhodnutie
30 Obec Zbehňov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov C4 28 172,00 Rozhodnutie
31 Obec Ohrady Likvidácia nelegálnej skládky v obci Ohrady C4 100 000,00 Rozhodnutie
32 Obec Zemplínske Hradište Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplínske Hradište C4 33 873,00 Rozhodnutie
33 Obec Veľká Ida Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľká Ida C4 33 861,00 Rozhodnutie
34 Obec Malý Horeš Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš C4 33 622,00 Rozhodnutie
35 Obec Cejkov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Cejkov C4 33 955,00 Rozhodnutie
36 Obec Plechotice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plechotice C4 54 614,00 Rozhodnutie
37 Obec Čierna Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čierna C4 33 586,00 Rozhodnutie
38 Obec Chľaba Čisté okolie naša budúcnosť C4 89 052,00 Rozhodnutie
39 Obec Novosad Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Novosad C4 86 255,00 Rozhodnutie
40 Mesto Trebišov Likvidácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trebišov C4 56 984,00 Rozhodnutie
41 Obec Tekovské Nemce Sanácia nezákonne umiestneného odpadu C4 31 214,00 Rozhodnutie
42 Obec Trnava pri Laborci Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Trnava pri Laborci C4 13 573,00 Rozhodnutie
43 Obec Spišské Tomášovce Odstránenie nelegálnej skládky Letanovský mlyn C4 94 947,00 Rozhodnutie
44 Obec Vyšný Čaj Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyšný Čaj C4 17 400,00 Rozhodnutie
45 Obec Rad Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rad C4 31 855,00 Rozhodnutie
46 Mesto Spišská Nová Ves Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa C4 22 429,00 Rozhodnutie
47 Obec Zemplínska Široká Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Zemplínska Široká C4 65 302,00 Rozhodnutie
48 Obec Víťaz Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Víťaz C4 18 867,00 Rozhodnutie
49 Obec Vinica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vinica C4 32 547,00 Rozhodnutie
50 Mesto Martin Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v lokalite Bukoviny - Martin C4 11 810,00 Rozhodnutie
51 Obec Brzotín Brzotín - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 91 959,00 Rozhodnutie
52 Obec Zlaté Klasy Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zlaté Klasy C4 31 325,00 Rozhodnutie
53 Obec Breza Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Breza C4 33 626,00 Rozhodnutie
54 Mesto Kráľovský Chlmec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec C4 47 147,00 Rozhodnutie
55 Obec Volica Čistenie čiernych skládok v obci Volica C4 3 001,00 Rozhodnutie
56 Obec Hamuliakovo Sanácia nelegálnych skládok odpadu v Hamuliakove C4 13 366,00 Rozhodnutie
57 Obec Malá Ida SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM C4 19 551,00 Rozhodnutie
58 Mesto Medzilaborce Sanácia Medzilaboriec C4 20 316,00 Rozhodnutie
59 Obec Richvald Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Richvald C4 33 499,00 Rozhodnutie
60 Obec Bžany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany C4 33 370,00 Rozhodnutie
61 Obec Oborín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Oborín C4 33 101,00 Rozhodnutie
62 Obec Jastrabie pri Michalovciach Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jastrabie pri Michalovciach C4 33 305,00 Rozhodnutie
63 Obec Slivník Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slivník C4 34 017,00 Rozhodnutie
64 Obec Bánovce nad Ondavou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bánovce nad Ondavou C4 31 982,00 Rozhodnutie
65 Mesto Bardejov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Bardejov C4 33 562,00 Rozhodnutie
66 Obec Tušická Nová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušická Nová Ves C4 32 697,00 Rozhodnutie
67 Obec Bogliarka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bogliarka C4 33 328,00 Rozhodnutie
68 Obec Maťovské Vojkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Maťovské Vojkovce C4 76 046,00 Rozhodnutie
69 Obec Chrastince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Chrastince C4 33 537,00 Rozhodnutie
70 Obec Krivé Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krivé C4 33 901,00 Rozhodnutie
71 Obec Pusté Čemerné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pusté Čemerné C4 33 003,00 Rozhodnutie
72 Obec Zborov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zborov C4 33 397,00 Rozhodnutie
73 Obec Čečehov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čečehov C4 31 978,00 Rozhodnutie
74 Obec Laškovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Laškovce C4 33 438,00 Rozhodnutie
75 Mesto Dunajská Streda Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo C4 82 650,00 Rozhodnutie
76 Obec Perín - Chym Sanácia nezákonne umiestnených skládok odpadov v katastrálnom území obce Perín - Chym C4 100 000,00 Rozhodnutie
77 Obec Vyšné Remety Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyšné Remety C4 33 397,00 Rozhodnutie
78 Obec Benkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Benkovce C4 26 565,00 Rozhodnutie
79 Obec Iňačovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Iňačovce C4 33 235,00 Rozhodnutie
80 Obec Tvrdošovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Tvrdošovce C4 34 150,00 Rozhodnutie
81 Obec Poruba pod Vihorlatom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Poruba pod Vihorlatom C4 33 239,00 Rozhodnutie
82 Obec Rakovec nad Ondavou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rakovec nad Ondavou C4 33 329,00 Rozhodnutie
83 Obec Drienica Odstránenie skládky Drienica C4 28 472,00 Rozhodnutie
84 Obec Štrba Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štrba C4 34 104,00 Rozhodnutie
85 Obec Dolné Srnie Žabinec C4 79 579,00 Rozhodnutie
86 Obec Bohúňovo Bohúňovo - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 6 493,00 Rozhodnutie
87 Obec Nováčany SANÁCIA ÚZEMIA S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V K.Ú. OBCE NOVÁČANY C4 69 336,00 Rozhodnutie
88 Obec Hervartov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hervartov C4 33 427,00 Rozhodnutie
89 Obec Oponice Odstránenie čiernych skládok v obci Oponice C4 21 266,00 Rozhodnutie
90 Obec Veľký Horeš Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľký Horeš C4 36 967,00 Rozhodnutie
91 Obec Boťany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Boťany C4 34 098,00 Rozhodnutie
92 Obec Hubice Čistejšie Hubice C4 12 494,00 Rozhodnutie
93 Mesto Košice SANÁCIE MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V MESTE KOŠICE A JEHO MESTSKÝCH ČASTIACH C4 99 682,00 Rozhodnutie
94 Obec Dvorianky Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dvorianky C4 34 195,00 Rozhodnutie
95 Obec Radatice Odstránenie čiernych skládok a sanácia územia. C4 55 821,00 Rozhodnutie
96 Mestská časť Bratislava - Petržalka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 49 454,00 Rozhodnutie
97 Obec Kaluža Sanácia čiernych skládok v katastri obce Kaluža. C4 34 166,00 Rozhodnutie
98 Obec Petrovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Petrovany C4 34 152,00 Rozhodnutie
99 Obec Dechtice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dechtice C4 33 886,00 Rozhodnutie
100 Obec Láb Relevantná štúdia sanácie lokality Burkové s nezákonne umiestneným odpadom C4 75 281,00 Rozhodnutie
101 Obec Tuhrina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tuhrina C4 33 111,00 Rozhodnutie
102 Obec Kendice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kendice C4 23 889,00 Rozhodnutie
103 Obec Demjata Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Demjata C4 31 209,00 Rozhodnutie
104 Mesto Partizánske Revitalizácia územia s nelegálne umiestneným odpadom. C4 16 105,00 Rozhodnutie
105 Mesto Veľké Kapušany Sanácia nezákonne uloženého odpadu v k.ú. Veľké Kapušany C4 32 863,00 Rozhodnutie
106 Obec Vyšná Rybnica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyšná Rybnica C4 31 195,00 Rozhodnutie
107 Obec Vinné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vinné C4 33 111,00 Rozhodnutie
108 Obec Suché Sanácia čiernej skládky v obci Suché. C4 34 033,00 Rozhodnutie
109 Mesto Nové Zámky Krajšie Nové Zámky C4 72 097,00 Rozhodnutie
110 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce C4 21 503,00 Rozhodnutie
111 Mesto Veľký Meder Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Veľký Meder C4 93 108,00 Rozhodnutie
112 Obec Rokytov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rokytov C4 33 029,00 Rozhodnutie
113 Obec Hostovice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hostovice C4 33 345,00 Rozhodnutie
114 Obec Lovča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lovča C4 33 562,00 Rozhodnutie
115 Obec Klokočov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Klokočov C4 32 995,00 Rozhodnutie
116 Obec Rohov Likvidácia nelegálnej skládky C4 94 598,00 Rozhodnutie
117 Obec Jovsa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jovsa C4 33 255,00 Rozhodnutie
118 Obec Lesné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lesné C4 33 195,00 Rozhodnutie
119 Obec Markovce Sanácia čiernej skládky v obci Markovce. C4 34 086,00 Rozhodnutie
120 Mesto Banská Štiavnica Odstránenie čiernych skládok v katastri Banská Štiavnica C4 29 435,00 Rozhodnutie
121 Obec Beňatina Sanácia čiernej skládky v obci Beňatina. C4 23 947,00 Rozhodnutie
122 Mesto Prešov Sanácia nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov C4 40 000,00 Rozhodnutie
123 Obec Bohdanovce Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Bohdanovce C4 11 140,00 Rozhodnutie
124 Obec Korňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Korňa C4 99 169,00 Rozhodnutie
125 Mesto Malacky Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Malacky v roku 2015 C4 22 786,00 Rozhodnutie
126 Mesto Nitra Sanácia čiernych skládok v Nitre C4 111 583,00 Rozhodnutie
127 Mesto Krompachy Sanácia čiernej skládky ul. Banská štvrť - Krompachy. C4 33 784,00 Rozhodnutie
128 Obec Rovinka Likvidácia čiernych skládok v obci Rovinka C4 6 500,00 Rozhodnutie
129 Obec Opatovská Nová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Opatovska Nová Ves C4 99 180,00 Rozhodnutie
130 Obec Drienovec Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drienovec C4 33 324,00 Rozhodnutie
131 Obec Markušovce Markušovce bez odpadu C4 94 629,00 Rozhodnutie
132 Obec Veľké Úľany Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v obci Veľké Úľany C4 86 192,00 Rozhodnutie
133 Mesto Svätý Jur Odstránenie nelegálne uložených odpadov v meste Svätý Jur C4 6 168,00 Rozhodnutie
134 Mesto Detva Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Detve C4 2 791,00 Rozhodnutie
135 Obec Kapušianske Kľačany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Kapušianske Kľačany C4 8 339,00 Rozhodnutie
136 Obec Kačanov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kačanov C4 33 289,00 Rozhodnutie
137 Obec Hencovce Likvidácia nelegálnej skládky C4 33 066,00 Rozhodnutie
138 Obec Bracovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bracovce C4 32 205,00 Rozhodnutie
139 Obec Lastomír Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír C4 33 801,00 Rozhodnutie
140 Mesto Moldava nad Bodvou Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 20 920,00 Rozhodnutie
141 Obec Sukov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Sukov C4 3 512,00 Rozhodnutie
142 Obec Veľká Lomnica Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica C4 94 449,00 Rozhodnutie
143 Obec Záhradné Veľké upratovanie Slovenska - obec Záhradné C4 34 167,00 Rozhodnutie
144 Obec Streda nad Bodrogom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Streda nad Bodrogom C4 33 038,00 Rozhodnutie
145 Obec Nižný Hrušov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižný Hrušov C4 99 085,00 Rozhodnutie
146 Obec Koromľa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Koromľa C4 94 245,00 Rozhodnutie
147 Obec Kružlová Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kružlová C4 99 548,00 Rozhodnutie
148 Mestská časť Bratislava - Čunovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava - Čunovo C4 99 375,00 Rozhodnutie
149 Obec Plavecký Štvrtok Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plavecký Štvrtok C4 98 908,00 Rozhodnutie
150 Obec Vyhne Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyhne C4 33 847,00 Rozhodnutie
151 Obec Stráne pod Tatrami ,,Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stráne pod Tatrami“ C4 94 984,00 Rozhodnutie
152 Obec Kechnec Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. Obce Kechnec C4 100 000,00 Rozhodnutie
153 Obec Hiadeľ Sanácia čiernej skládky v katastri obce Hiadeľ na parcelách KN-E 701/2 a 702/2, v chránenom území NAPANT-u. C4 40 436,00 Rozhodnutie
154 Obec Tušice Sanácia čiernej skládky v obci Tušice. C4 34 095,00 Rozhodnutie
155 Obec Nacina Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves C4 31 810,00 Rozhodnutie
156 Mesto Vysoké Tatry Sanácia čiernych skládok odpadu v meste Vysoké Tatry C4 33 952,00 Rozhodnutie
157 Obec Kristy Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kristy C4 34 080,00 Rozhodnutie
158 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava C4 8 487,00 Rozhodnutie
159 Obec Bajč Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 88 563,00 Rozhodnutie
160 Mesto Levoča Sanácia miest s nezákonne umiestnením odpadom v meste Levoča C4 94 792,00 Rozhodnutie
161 Obec Čaňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čaňa C4 39 959,00 Rozhodnutie
162 Obec Kalinkovo Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Kalinkovo C4 91 884,00 Rozhodnutie
163 Obec Petrovce nad Laborcom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Petrovce nad Laborcom C4 90 074,00 Rozhodnutie
164 Obec Blatná na Ostrove Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Blatná na Ostrove C4 54 150,00 Rozhodnutie
165 Obec Mierovo Odstránenie nezákonne uloženého odpadu v katastrálnom území Mierovo C4 12 767,00 Rozhodnutie
166 Obec Bošáca Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Bošáca C4 89 945,00 Rozhodnutie
167 Obec Podhorany Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Podhorany C4 25 982,00 Rozhodnutie
168 Obec Dulova Ves Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom C4 93 280,00 Rozhodnutie
169 Mesto Senica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 81 888,00 Rozhodnutie
170 Obec Lubina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Lubina C4 67 858,00 Rozhodnutie
171 Obec Košariská Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Obci Košariská C4 61 570,00 Rozhodnutie
172 Obec Dolný Hričov Likvidácia nelegálnej skládky v obci Dolný Hričov C4 100 000,00 Rozhodnutie
173 Mesto Bytča "Likvidácia nelegálnej skládky ""Stará hradská Bytča""" C4 100 000,00 Rozhodnutie
174 Mesto Dubnica nad Váhom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Dubnica nad Váhom C4 9 843,00 Rozhodnutie
175 Mesto Krupina Likvidácia nelegálnych skládok s odpadom v Krupine C4 75 696,00 Rozhodnutie
176 Obec Dlhé Stráže Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dlhé Stráže C4 32 441,00 Rozhodnutie
177 Obec Skároš Sanácia nezákonne umiestnenej skládky odpadov v obci Skároš C4 34 047,00 Rozhodnutie
178 Obec Holice SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC HOLICE C4 34 135,00 Rozhodnutie
179 Mesto Humenné Sanácia pozemkov s nezákonne umiestneným odpadom - zneškodnenie nelegálnej skládky odpadu v osade Podskalka v Humennom C4 98 154,00 Rozhodnutie
180 Obec Horná Potôň SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC HORNÁ POTÔŇ C4 33 971,00 Rozhodnutie
181 Obec Baka SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC BAKA C4 24 112,00 Rozhodnutie
182 Obec Komjatná Sanácia nelegálnych skládok odpadu v obci Komjatná C4 100 000,00 Rozhodnutie
183 Obec Rohovce SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC ROHOVCE C4 34 135,00 Rozhodnutie
184 Mesto Brezno SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V MESTE BREZNO C4 9 668,00 Rozhodnutie
185 Obec Chminianske Jakubovany Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v rómskej osade v obci Chminianske Jakubovany C4 94 620,00 Rozhodnutie
186 Obec Bara Malá Bara - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom C4 28 236,00 Rozhodnutie
187 Mestská časť Bratislava Karlova Ves Sanácia nepovolených skládok odpadu z lokalít v Karlovej Vsi C4 456,00 Rozhodnutie
188 Obec Zvončín Sanácia skládky a rekultivácia lokality Nemečanka C4 50 182,00 Rozhodnutie
189 Obec Šterusy Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Šterusy C4 101 988,00 Rozhodnutie
190 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom C4 35 891,00 Rozhodnutie
191 Obec Betliar Betliar, Ul. Cintorínska - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 17 008,00 Rozhodnutie
192 Obec Vrakúň SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC VRAKÚŇ C4 56 907,00 Rozhodnutie
193 Obec Bodíky SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM Obec Bodíky C4 31 875,00 Rozhodnutie
194 Obec Michal na Ostrove SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC MICHAL NA OSTROVE C4 28 353,00 Rozhodnutie
195 Obec Horný Bar Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Horný Bar C4 33 926,00 Rozhodnutie
196 Obec Kvetoslavov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kvetoslavov C4 9 702,00 Rozhodnutie
197 Obec Dravce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dravce C4 33 657,00 Rozhodnutie
198 Obec Malý Slivník C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 34 175,00 Rozhodnutie
199 Obec Štiavnické Bane Štiavnické Bane - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadov C4 13 428,00 Rozhodnutie
200 Obec Zádiel Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom v obci Zádiel. C4 33 324,00 Rozhodnutie
201 Obec Lúč na Ostrove Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Lúč na Ostrove C4 34 140,00 Rozhodnutie
202 Obec Horné Mýto Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Horné Mýto C4 34 112,00 Rozhodnutie
203 Obec Sebechleby Sanácia skládky obyčajného odpadu - zmesi poľhohospodárskeho a komunálneho odpadu C4 94 677,00 Rozhodnutie
204 Obec Modra nad Cirochou Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom C4 33 744,00 Rozhodnutie
205 Mestská časť Bratislava Vrakuňa Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa C4 6 699,00 Rozhodnutie
206 Obec Bzovík Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Bzovík C4 57 884,00 Rozhodnutie
207 Obec Štvrtok na Ostrove Sanácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štvrtok na Ostrove C4 99 542,00 Rozhodnutie
208 Obec Čechynce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čechynce C4 31 886,00 Rozhodnutie
209 Mesto Modra Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Modra C4 33 687,00 Rozhodnutie
210 Obec Beňuš Sanácia nelegálnych skládok v obci Beňuš C4 29 549,00 Rozhodnutie
211 Obec Horné Zelenice Likvidácia nezákonných skládok odpadu v obci Horné Zelenice C4 33 494,00 Rozhodnutie
212 Obec Boleráz Čierne skládky - Boleráz C4 88 398,00 Rozhodnutie
213 Obec Červenica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Červenica C4 33 675,00 Rozhodnutie
214 Obec Záhorská Ves Čierne skládky - Záhorská Ves C4 89 467,00 Rozhodnutie
215 Obec Liešťany Odstránenie čiernych skládok v obci Liešťany C4 33 967,00 Rozhodnutie
216 Obec Horné Štitáre Odstránenie čiernych skládok v obci Horné Štitáre C4 33 996,00 Rozhodnutie
217 Obec Chtelnica Odstránenie nezákonných skládok v katastri obce Chtelnica C4 37 416,00 Rozhodnutie
218 Obec Spišské Bystré Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Spišské Bystré C4 92 394,00 Rozhodnutie
219 Obec Veľké Kršteňany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Kršteňany C4 85 690,00 Rozhodnutie

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
Poradie Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť Schválená suma v EUR Schválené
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
1 Obec Nitrianska Streda Rekonštrukcia kultúrneho domu - rekonštrukcia kúrenia, Nitrianska Streda s.č.1, p.č. 34/53 A1 18 927,00 Rozhodnutie

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

1 Obec Prašník Zmena dokončenej stavby materskej školy v Prašníku - vybudovanie kotolne na pelety A2 33 858,00 Rozhodnutie

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

1 Obec Trebatice Zvýšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Trebatice A3 200 000,00 Rozhodnutie
2 Mesto Dubnica nad Váhom Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nad Váhom A3 103 740,00 Rozhodnutie
3 Obec Čičmany Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Čičmany A3 42 750,00 Rozhodnutie
4 Mesto Nová Dubnica Zazelenanie plôch pozdĺž komunikácií a výsadba zelene v novovybudovanej obytnej zóne Dlhé Diely A3 45 000,00 Rozhodnutie
5 Obec Liptovský Peter Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Liptovský Peter A3 22 799,43 Rozhodnutie
6 Obec Závažná Poruba Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Závažná Poruba A3 22 796,65 Rozhodnutie
7 Mesto Kežmarok Úprava parkového ostrovčeka A3 6 749,75 Rozhodnutie
8 Obec Štiavnička Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Štiavnička A3 22 740,48 Rozhodnutie
9 Mesto Holíč Zníženie prašnosti v meste Holíč A3 106 020,00 Rozhodnutie

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

1 Obec Spišský Štiavnik Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre Obec Spišský Štiavnik BK1 181 789,23 Rozhodnutie
2 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava BK1 76 777,00 Rozhodnutie
3 Obec Hrnčiarske Zalužany Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany BK1 133 372,02 Rozhodnutie
4 Obec Kechnec Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Milhosť BK1 100 000,00 Rozhodnutie
5 Obec Beladice Beladice - odstredivka kalu ALFA LAVAL BK1 80 000,00 Rozhodnutie

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

1 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa BK2 46 000,00 Rozhodnutie
2 "Združenie obcí ""Zdravý mikroregión""" SČOV a kanalizácia pre obce Preseľany, Hrušovany, Belince, Kamanová BK2 300 000,00 Rozhodnutie
3 Obec Hajnáčka Čistiareň odpadových vôd pre obec Hajnáčka BK2 150 000,00 Rozhodnutie
4 Obec Solčany Solčany - ČOV a kanalizácia - II.etapa BK2 200 000,00 Rozhodnutie
5 Obec Lazany Lazany - kanalizácia BK2 40 000,00 Rozhodnutie

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov

1 Obec Torysky Kanalizácia Torysky, Kanalizácia a ČOV Torysky BK3 168 601,82 Rozhodnutie
2 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves BK3 90 000,00 Rozhodnutie

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

1 Obec Prenčov Prenčov - kanalizácia a ČOV, II. časť BK4 120 000,00 Rozhodnutie
2 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie ČOV a slašková kanalizácia I. etapa BK4 219 291,40 Rozhodnutie
zrušené 
3 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV BK4 50 000,00 Rozhodnutie
4 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce BK4 200 000,00 Rozhodnutie
5 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - kanalizácia BK4 104 068,93 Rozhodnutie
6 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - kanalizácia, čerpacia stanica BK4 99 169,50 Rozhodnutie
7 Obec Župčany Kanalizácia Župčany BK4 100 000,00 Rozhodnutie
8 Obec Dulovce Dulovce-kanalizácia a ČOV, časť kanalizácia BK4 50 000,00 Rozhodnutie
9 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce - ČOV a kanalizácia I BK4 80 000,00 Rozhodnutie
10 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín - I. etapa BK4 53 084,10 Rozhodnutie
11 Obec Ploské Ploské - kanalizácia a ČOV BK4 100 000,00 Rozhodnutie
12 Obec Kostoľany pod Tríbečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť BK4 200 000,00 Rozhodnutie
13 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1. stavba BK4 100 000,00 Rozhodnutie
14 Obec Ptičie Odvádzanie odpadných vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie BK4 100 000,00 Rozhodnutie
15 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska BK4 70 000,00 Rozhodnutie
16 Obec Neverice Neverice - kanalizačná sieť, Neverice - kanalizačná sieť - kanalizačné odbočky BK4 80 000,00 Rozhodnutie
17 Obec Voznica Čistiareň odpadových vôd v obci Voznica BK4 100 000,00 Rozhodnutie
18 Obec Diaková Diaková - kanalizácia BK4 69 000,53 Rozhodnutie
19 Obec Vlková IBV Vlková - ČOV II, III, IV. etapa BK4 75 192,83 Rozhodnutie
20 Obec Orechová Potôň Verejná kanalizácia Orechová Potôň BK4 200 000,00 Rozhodnutie
21 Obec Koniarovce Koniarovce - kanalizácia BK4 120 146,07 Rozhodnutie
22 Obec Bajč Bajč- kanalizácia, pripojenie obecnej splaškovej kanalizácie na ČOV Hurbanovo BK4 150 000,00 Rozhodnutie
23 Obec Iliašovce Iliašovce - vodovod, Iliašovce kanalizácia a ČOV BK4 100 000,00 Rozhodnutie
24 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany BK4 150 000,00 Rozhodnutie
25 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. etapa, Alekšince - kanalizácia - 2. etapa BK4 200 000,00 Rozhodnutie
26 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia BK4 150 000,00 Rozhodnutie
27 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa, Rozšírenie kanalizácie Zemplínska Teplica - III. Etapa, objekt: SO 04 - prípojky elektrickej energie k čerpacím staniciam, objekt: SO 06 - spätná úprava komunikácií BK4 200 000,00 Rozhodnutie
28 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec BK4 100 000,00 Rozhodnutie
29 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov BK4 150 000,00 Rozhodnutie
30 Obec Jahodná Obytný súbor Jahodná, Kanalizácia BK4 120 000,00 Rozhodnutie
31 Obec Krušetnica """Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava"" - Aktivita č. I: Námestovo, kanalizácia a ČOV: stavebný súbor 15. Krušetnica, kanalizácia" BK4 100 000,00 Rozhodnutie
32 Obec Kuková SO 08 Čistiareň odpadových vôd Kuková, Dažďová a splašková kanalizácia Kuková BK4 200 000,00 Rozhodnutie
33 Obec Dolné Semerovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Dolné Semerovce BK4 200 000,00 Rozhodnutie
34 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany BK4 100 000,00 Rozhodnutie
35 Obec Čechynce Čechynce - ČOV - zmena riešenia prepojovacích potrubí BK4 98 180,37 Rozhodnutie
36 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV BK4 100 000,00 Rozhodnutie
37 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV BK4 200 000,00 Rozhodnutie
38 Obec Vyšný Kubín Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín - splašková kanalizácia BK4 100 000,00 Rozhodnutie
39 Obec Jamník Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Jamník BK4 150 000,00 Rozhodnutie
40 Obec Selec Trenčianske Stankovce a priľahlé obce - ČOV a kanalizácia - Selec Kanalizácia BK4 163 126,02 Rozhodnutie
41 Obec Jasenov Splašková kanalizácia v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník BK4 200 000,00 Rozhodnutie
42 Obec Kalinkovo Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, stavebné objekty: verejná splašková kanalizácia a čerpacia stanica, verejný vodovod BK4 132 354,04 Rozhodnutie
43 Obec Oponice Oponice - kanalizácia I. etapa BK4 321 797,49 Rozhodnutie
44 Obec Breza Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, - Aktivita č. I.: Námestovo, kanalizácia a ČOV, stavebný súbor 14. Breza, kanalizácia BK4 50 000,00 Rozhodnutie
45 Obec Chlmec Odvádzanie odpadových vôd z lokality PTAVA - 3. stavba Chlmec BK4 100 000,00 Rozhodnutie
46 Obec Veľká Tŕňa Splašková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí, Čerhov, V. Tŕňa, M. Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša BK4 200 000,00 Rozhodnutie
47 Obec Odorín ČOV a kanalizácia I. etapa Odorín BK4 85 527,89 Rozhodnutie
48 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy BK4 100 000,00 Rozhodnutie
49 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb, Žemberovce - celoobecná kanalizácia, 1. SSS objekt SO 1.05 Elektrická prípojka NN k ČS2 BK4 80 000,00 Rozhodnutie
50 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV - Baďan, Klastava BK4 150 000,00 Rozhodnutie
51 Obec Bobrovník SO 04 Splašková kanalizácia BK4 300 000,00 Rozhodnutie
52 Obec Záhor Kanalizácia Záhor BK4 200 000,00 Rozhodnutie

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

1 Obec Hažín Oprava čerpacej stanice a kanalizácie v obci Hažín BK5 85 393,96 Rozhodnutie
2 Obec Ladomerská Vieska Splašková kanalizácia v obci Ladomerská Vieska BK5 164 290,20 Rozhodnutie
3 Obec Klin Klin - kanalizácia - Pod Grapou BK5 50 000,00 Rozhodnutie
4 Obec Klasov Technická infraštruktúra zóna Nový Klasov II. - SO 03 Kanalizácia BK5 50 000,00 Rozhodnutie
5 Mesto Veľký Meder Obytný súbor Veľký Meder BK5 100 000,00 Rozhodnutie
6 Obec Dobrohošť Technická vybavenosť pre záhradkársku osadu BK5 205 952,07 Rozhodnutie
7 Obec Čimhová Čimhová - kanalizácia III. etapa, Stoka A2-1, Čimhová splašková kanalizácia ulica Adamcova BK5 100 000,00 Rozhodnutie
8 Obec Biely Kostol Biely Kostol - Splašková kanalizácia prislúchajúce stoky zberača G1 I. - III. časť BK5 150 000,00 Rozhodnutie
9 Mesto Nemšová Nemšová - kanalizácia mesta, Kanalizácia mesta Nemšová: I. stavba Nemšová - časť SO 03 Kanalizačné prípojky, II. stavba Ľuborča - časť SO 07 Kanalizačné prípojky BK5 90 000,00 Rozhodnutie
10 Obec Červený Kláštor "Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor ""Lokalita Kvašné lúky a Rybníky""" BK5 50 000,00 Rozhodnutie
11 Obec Brestov Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Brestov BK5 152 704,53 Rozhodnutie
12 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská BK5 150 000,00 Rozhodnutie
13 Mesto Kráľovský Chlmec Kanalizácia Kráľovský Chlmec - rozšírenie BK5 29 081,00 Rozhodnutie
14 Obec Prečín "Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín, SO 06.6 Lúky, Majer, Pri ihrisku- splašková kanalizácia a SO 07 Lúky, Majer, Pri ihrisku- vodovod, Splašková kanalizácia ""K6"" pri základnej škole a ""K7"" pri pošte (časť kanalizácia)" BK5 100 000,00 Rozhodnutie
15 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba BK5 120 000,00 Rozhodnutie
16 Obec Veľká Lomnica NATUR RESORT LOMNICA - INŽINIERSKE SIETE - SO 26 Kanalizácia BK5 149 367,55 Rozhodnutie
17 Obec Chminianska Nová Ves Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves BK5 110 000,00 Rozhodnutie
18 Obec Pliešovce "Pliešovce Splašková kanalizácia stoky""A2,""A2-4""" BK5 80 000,00 Rozhodnutie
19 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia BK5 100 000,00 Rozhodnutie
20 Obec Kaluža Kanalizácia Kaluža, rekonštrukcia BK5 70 000,00 Rozhodnutie
21 Obec Podbrezová Podbrezová časť Bendička, Splašková kanalizácia BK5 100 000,00 Rozhodnutie
22 Obec Nitrianske Hrnčiarovce N. Hrnčiarovce - rozšírenie kanalizácie ul. Pri škôlke, ul. Konečná, N. Hrnčiarovce, ul. Petöfyho a Adyho - prekládka čerpacej stanice. BK5 150 000,00 Rozhodnutie
23 Mesto Humenné Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom, Elektricá NN prípojka a odberné elektrické zariadenie pre stavbu Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom BK5 168 982,94 Rozhodnutie
24 Obec Dolná Streda OS IBV Pri Novej ulici - SO 110 Splašková kanalizácia, SO 120 Dažďová kanalizácia, SO 130 Vodovod BK5 219 500,54 Rozhodnutie
25 Obec Oľka Oľka - kanalizácia 1. stavba, líniová stavba, k. ú. Oľka, Oľka - kanalizácia - 2. stavba BK5 200 000,00 Rozhodnutie
26 Obec Štrba Rekonštrukcia kanalizácie v ulici K vodopádom-Štrbské Pleso BK5 26 543,22 Rozhodnutie
           

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

1 Obec Nolčovo Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky BP1 70 000,00 Rozhodnutie
2 Obec Pucov Pucov - tok Pucov, úprava toku v rkm 3,625-3,945 a 4,210-4,560 BP1 50 000,00 Rozhodnutie

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

1 Obec Žihárec Ochrana pred povodňami - Rekonštrukcia jarkov v obci Žihárec BP2 100 131,39 Rozhodnutie
2 Obec Červeník Odvedenie záplavovej povrchovej vody, Mlynská ulica, Červeník BP2 196 997,78 Rozhodnutie
3 Obec Badín Splašková, dažďová kanalizácia a vodovod BP2 76 513,46 Rozhodnutie
4 Obec Ducové Vyčistenia a obnova dažďových odvodnení obce BP2 13 831,00 Rozhodnutie
5 Obec Dechtice Protipovodnová ochrana Segedínska ul.-Dechtice BP2 75 744,97 Rozhodnutie
6 Obec Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča BP2 150 000,00 Rozhodnutie
7 Obec Vojany Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia BP2 100 000,00 Rozhodnutie
8 Obec Terany Ochrana pred povodňami - Dolné a Horné Terany BP2 70 000,00 Rozhodnutie
9 Obec Horné Štitáre Dažďová kanalizácia a chodník - Horné Štitáre BP2 135 124,95 Rozhodnutie
10 Obec Blatné Remety Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Blatné Remety BP2 34 102,49 Rozhodnutie
11 Obec Pruské "Protipovodňové opatrenia - vsakovací systém: vetva ""D"",Protipovodňové opatrenia - vsakovací systém: vetva ""E""" BP2 219 608,12 Rozhodnutie
12 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - Revitalizácia odvodňovacích rigolov v obci Kráľová nad Váhom, SO 01 - Komunikácie BP2 58 742,27 Rozhodnutie
13 Obec Terchová Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina BP2 150 000,00 Rozhodnutie
14 Obec Pusté Čemerné Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Čemerné BP2 110 368,00 Rozhodnutie
15 Mesto Spišské Podhradie IBV PIVOVAR SPIŠSKÉ PODHRADIE I. ETAPA, SO 04 Dažďová kanalizácia BP2 181 932,06 Rozhodnutie

Činnosť BR1: Rybárstvo

1 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Vybavenie profesionálnej rybárskej stráže v SRZ BR1 135 200,00 Rozhodnutie
2 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz na rybárskych revíroch v užívaní SRZ - 2015 BR1 190 925,00 Rozhodnutie
3 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Podpora stavu lipňa tymianového formou umelého chovu a vysadzovania do voľných vôd BR1 83 500,00 Rozhodnutie

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

1 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod BV1 150 000,00 Rozhodnutie
2 Obec Cejkov Južný Zemplín - Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod BV1 100 000,00 Rozhodnutie
3 Obec Tuhár Tuhár vodovod BV1 100 000,00 Rozhodnutie
4 Mesto Krupina Krupina - IBV, lokalita Nad Kltipochom inžinierske siete, SO-04 vodovod BV1 85 754,28 Rozhodnutie
5 Obec Hokovce Hokovce - vodovod BV1 146 457,25 Rozhodnutie
6 Obec Ochodnica Vodojem III. tlak. Pásmo Ochodnica BV1 93 289,69 Rozhodnutie

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

1 Obec Rovné Rovné - obecný vodovod BV2 46 308,66 Rozhodnutie
2 Obec Proč Proč - Verejný vodovod, II.Etapa BV2 100 000,00 Rozhodnutie
3 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce BV2 100 000,00 Rozhodnutie
4 Obec Košecké Podhradie Košecké Podhradie - vodovod III. stavba, Obecný vodovod-Veľké Košecké Podhradie-rozšírenie III.stavba BV2 76 138,27 Rozhodnutie
5 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod výtlačné a zásobné potrubie BV2 80 000,00 Rozhodnutie
6 Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom - obecný vodovod - SO 02 - Vodovodná sieť BV2 200 000,00 Rozhodnutie
7 Obec Dravce Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce - časť vodovod, Oplotenie vodojemu BV2 50 000,00 Rozhodnutie
8 Obec Horná Streda Horná Streda - vodovod BV2 90 000,00 Rozhodnutie
9 Obec Hodruša-Hámre Kopanice Vodovod BV2 107 993,00 Rozhodnutie
10 Obec Dohňany Dohňany - vodovod BV2 90 000,00 Rozhodnutie
11 Obec Petrova Lehota Vodovod Petrova Lehota BV2 236 638,92 Rozhodnutie

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

1 Obec Trstín Celoobecný vodovod Trstín BV3 117 000,00 Rozhodnutie
2 Obec Banské Banské - vonkajší vodovod BV3 100 000,00 Rozhodnutie
3 Obec Neporadza Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza - K cintorínu Bošianska Neporadza BV3 34 093,01 Rozhodnutie
4 Obec Studenec IBV Studenec - Rozšírenie vodovodu BV3 14 457,37 Rozhodnutie
5 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - Rozšírenie vodovodu I., Hurbanovo - rozšírenie vodovodu IV. - I. etapa, Hurbanovo - rozšírenie vodovodu IV. - II. etapa BV3 215 000,00 Rozhodnutie
6 Obec Malé Ripňany Rozšírenie vodovodu BV3 52 298,64 Rozhodnutie
7 Obec Stupné VODOVOD STUPNÉ BV3 30 000,00 Rozhodnutie
8 Obec Prestavlky Rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia medzi vodojemom objemu 100m3 a zdrojmi pitnej vody, Prestavlky - SO 01 Vodovod BV3 112 521,43 Rozhodnutie
9 Obec Jatov Jatov vodovod III.etapa BV3 40 000,00 Rozhodnutie
10 Obec Klokočov Vodovod - Klokočov Paľkov I. etapa BV3 152 306,29 Rozhodnutie
11 Obec Mrázovce Rekonštrukcia vodovodu Mrázovce BV3 98 154,06 Rozhodnutie
12 Obec Štiavnické Bane Štiavnické Bane, rozšírenie obecného vodovodu BV3 100 000,00 Rozhodnutie
13 Obec Čalovec ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu BV3 100 000,00 Rozhodnutie
14 Obec Zuberec Inžinierské siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I. etapa - SO 06 Vonkajší vodovod BV3 136 526,00 Rozhodnutie
 15 Obec Strečno Strečno - ulica Nábrežná - Radinové, rozšírenie vodovodu a kanalizácie  BV3  76 761,15  Rozhodnutie

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

1 Obec Prestavlky Rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia medzi vodojemom objemu 100 m3 a zdrojmi pitnej vody, Prestavlky – SO 2 Stavebná časť - Oplotenie vrtu HVP 1, Oplotenie záchytu, Oprava objektu záchytu BV4 23 061,80 Rozhodnutie

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

1 Obec Lastomír "Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa: ""Zber a úprava bioodpadu""" C2 122 133,23 Rozhodnutie
2 Obec Veľké Ozorovce Nákup techniky na triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľké Ozorovce C2 68 345,28 Rozhodnutie
3 Obec Moravany nad Váhom NÁKUP TECHNOLÓGIE NA ZBER A ÚPRAVU OBECNEJ ZELENE C2 65 071,77 Rozhodnutie
4 Obec Iňačovce Zber a kompostovanie biologický rozložiteľných odpadov v obci Iňačovce C2 36 200,00 Rozhodnutie
5 Obec Lučatín Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO v obci Lučatín C2 101 175,00 Rozhodnutie
6 Obec Vyhne Nákup techniky na triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Vyhne C2 68 345,28 Rozhodnutie
7 Obec Ižkovce Separovaný zber BRO v obci Ižkovce C2 96 032,36 Rozhodnutie
8 Obec Budimír Zber a úprava BRO v obci Budimír C2 68 416,43 Rozhodnutie
9 Obec Jablonka Obstaranie zariadenia na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Jablonka C2 66 358,45 Rozhodnutie
10 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves C2 100 000,00 Rozhodnutie
11 Žiarska kotlina Podpora zavedenia domáceho a komunitného kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v členských obciach občianskeho združenia Žiarska kotlina C2 60 000,00 Rozhodnutie
12 Obec Belá - Dulice Zefektívňovanie a rozširovanie BRO v obci Belá-Dulice C2 70 000,00 Rozhodnutie
13 Obec Šalgovce Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Šalgovce C2 136 616,63 Rozhodnutie
14 Mesto Partizánske Podpora kompostovania v Partizánskom C2 30 000,00 Rozhodnutie
15 Obec Čierny Balog Podpora biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach C2 61 000,00 Rozhodnutie
16 Obec Lietavská Lúčka Zabezpečenie separácie a zhodnotenie BRO v obci Lietavská Lúčka C2 64 800,00 Rozhodnutie
17 Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí Dovybavenie Mikroregiónu Hornohrad strojmi a zariadeniami pre spracovanie biologických odpadov C2 50 619,80 Rozhodnutie
18 Mesto Detva Zavedenie triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Detva C2 49 510,00 Rozhodnutie
19 Obec Chvojnica Rozšírenie systematického separovaného zberu v obci Chvojnica C2 68 457,00 Rozhodnutie
20 Obec Demandice Nákup techniky na zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Demandice C2 68 345,28 Rozhodnutie
21 Obec Chrastince Multifunkčný traktor na zlepšenie environmentálnej situácie v obci Chrastince C2 68 345,28 Rozhodnutie
22 Zoologická záhrada Bojnice Nakladanie s odpadom v ZOO II. C2 80 000,00 Rozhodnutie

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

1 Obec Kriváň Vybudovanie zberného dvora Kriváň C3 114 484,78 Rozhodnutie
2 Obec Stará Bystrica Zberný dvor Stará Bystrica C3 120 000,00 Rozhodnutie
3 Obec Svätý Peter Zberný dvor Svätý Peter C3 186 723,65 Rozhodnutie
4 Obec Bošáca Nákup techniky na separovaný zber odpadu C3 140 790,00 Rozhodnutie
5 Obec Horný Bar Zberný dvor C3 100 000,00 Rozhodnutie
6 Obec Liptovské Sliače Zberný dvor C3 100 000,00 Rozhodnutie
7 Obec Svinná Priestor pre nakladanie s odpadmi v obci Svinná (Verejnoprospešná stavba) C3 33 250,00 Rozhodnutie
8 Obec Malinovo Zberný dvor v obci Malinovo C3 100 000,00 Rozhodnutie
9 Obec Špačince Zberný dvor - Špačince - Rozšírenie C3 152 506,00 Rozhodnutie
10 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamo Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov C3 150 000,00 Rozhodnutie

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

1 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Opatrenia v ochranných pásmach chránených území slúžiacich na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej ťažby. D4 250 000,00 Rozhodnutie

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

1 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - II. etapa D5 658 900,00 Rozhodnutie
2 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ochrana a zlepšenie pobytových podmienok chránených druhov živočíchov a ich biotopov D5 32 000,00 Rozhodnutie
3 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky "Základné technické vybavenie ""Zásahového tímu proti medveďovi hnedému (Ursus arctos)""" D5 19 678,30 Rozhodnutie

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

1 Obec Zuberec Sprístupnenie, úprava a zlepšenie stavu náučnej lokality E1 54 463,33 Rozhodnutie
2 Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá Ekovýchova v Záchrannej stanici a Ekocentre Zázrivá a ZOO Bojnice E1 25 000,00 Rozhodnutie
3 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku ZHOTOVENIE ČASOPISU VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA E1 15 000,00 Rozhodnutie
4 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry Rekonštrukcia Náučného chodníka Pramenište E1 46 731,78 Rozhodnutie
5 Zoologická záhrada Bojnice Reprezentatívna knižná publikácia E1 16 704,22 Rozhodnutie
6 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia o jaskyniach Oravy E1 93 177,12 Rozhodnutie
7 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Organizácia podujatia, obnova a prezentácia náučnej lokality Domica pri príležitosti 70. výročia UNESCO a 20. výročia zápisu do zoznamu svetového dedičstva E1 45 205,75 Rozhodnutie
8 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - 75 rokov pre Slovensko E1 71 250,00 Rozhodnutie
9 Slovenské banské múzeum Interaktívne múzeum E1 81 100,00 Rozhodnutie
10 Slovenské banské múzeum 13.ERBE SYMPOSIUM, BANSKÁ ŠTIAVNICA E1 27 655,00 Rozhodnutie
11 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne publikácie k 85. výročiu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva E1 3 800,00 Rozhodnutie
12 Za trvalo udržateľný rozvoj Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm 2015 E1 75 000,00 Rozhodnutie
13 Slovenská agentúra životného prostredia Podpora environmentálnej osvety a zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti E1 130 000,00 Rozhodnutie

 

MIMORIADNE ZÁVAŽNÉ ENVIRONMENTÁLNE SITUÁCIE

1 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Zarybnenie rieky Poprad postihnutej otravou BRm 30 000,00 Rozhodnutie
2 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia havarijného zosuvu Hodruša Hámre, Odborný geologický dohľad pri sanácii havarijného zosuvu Hodruša Hámre HV 379 984,80 Rozhodnutie
3 Slovenská inšpekcia životného prostredia Odstraňovanie následkov MZV ev. č. 197/040/2014/BB na pôde (prostredie súvisiace s podzemnými vodami) v k.ú. mesta Lučenec,
ohláseného dna 31.10.2014
HV 2 685,60 Rozhodnutie