Späť na grafickú verziu

Environmentálny fond

Martinská 49 
82105 Bratislava

GPS: 48°08"35.8"N 17°09"45.7"E

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond

P. O. Box 16

Martinská 49

820 15 Bratislava 215IČO: 30796491

Podateľňa: (č. dverí 202a)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 16:30
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00


 Telefón: 0906 31 + klapka
Riaditeľ
PhDr. Branislav Valovič

1905,1906  
Námestník riaditeľa
Ing. Robert Novotný

 
1933  
 

Vedúci kancelárie riaditeľa / hovorca
Mgr. Jana Sásfaiová, MBA

 
1911  
Manažér pre komunikáciu a reporting
Mgr. Jana Mašlejová

1901  
Metodik interných postupov
Mgr. Martin Farkas

 
1902  
Manažér právnych služieb
JUDr. Pavol Antal

 
1903  
Manažér ľudských zdrojov
Elena Ottingerová

 
1904  
Referent pre správu registratúry a podateľne
Silvia Bajlová

1905  
Referent pre správu registratúry a podateľne
Bc. Mariana Žitná

1906  
ODBOR ENVIRONMENTÁLNEJ PODPORY
Vedúca odboru
Ing. Mária Zapletalová

1920  
Oddelenie implementácie projektov
Tím líder / projektový manažér
Mgr. Radoslav Klochan
Agenda ochrany prírody, rybárstva a programu obnovy dediny, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom 

1923  
Projektový manažér
Mgr. Wlodzimerz Hess 

Agenda ČOV, kanalizácií, ochrany ovzdušia, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1928  
Projektový manažér
Ing. Mária Bončíková
Agenda protipovodňovej ochrany a odpadového hospodárstva, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
 
1929  
Projektový manažér
Ing. Ivica Beníková

Agenda ČOV a kanalizácií, úverov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1931  
Projektový manažér
Mgr. Alexandra Vanková

Agenda ČOV a kanalizácií, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1915  
Projektový manažér
Ing. Marek Horňák, PhD.
Agenda ČOV a kanalizácií, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1924  
Projektový manažér
Ing. Veronika Krč-Jediná
Agenda odpad. hospodárstva, prieskumu, výskumu, vývoja, odstraňovanie environmentálnych záťaží, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1930  
Projektový manažér
Ing. Martin Mikuš
Agenda ČOV, kanalizácii a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
 
1934  
Projektový manažér
Ing. Jaroslava Solárová

Agenda ČOV, kanalizácií, vodovodov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom 

1927  
Projektový manažér
Ing. Zuzana Szijjártová
Agenda environmentálnej výchovy, odpadového hospodárstva, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1932  
Projektový manažér
Ing. Dagmara Vaľovská
Agenda ČOV a kanalizácií, úverov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1925  
Projektový manažér
Ing. Alena Vlková

Agenda vodovodov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

1926  
Oddelenie finančného riadenia projektov
Tím líder/Manažér finančného overovania
Ing. Peter Momotjuk

 
1921  
Manažér finančného overovania
Ing. Eva Balogová

 
1941  
Manažér finančného overovania
Ing. Zuzana Krochtová

 
1914  
Manažér finančného overovania
Mgr. Silvia Mazánová

 
1942  
Manažér finančného overovania
Mgr. Jana Nahálková

 
1943  
ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY
Vedúca odboru
Mgr. Martina Detková, MBA

 
1940  
Manažér hospodárskej správy
Mgr. Vojtech Pajtinka

1952  
Manažér IT
Ing. Juraj Kováčik

1951  
Manažér mzdovej agendy a pokladne
Helena Chvostíková

1953  
Referent účtovníctva
Ing. Anton Pospíšek

1950  
Referent účtovníctva
Ing. Zuzana Komorová

1956  
Referent účtovníctva
Bc. Natália Žitná

1954  
Referent zdrojov fondu
Ing. Marta Lešková
Agenda splácania poskytnutej podpory formou úveru  
1957  
Referent zdrojov fondu
Ing. Anna Aibek
Agenda pokút za znečisťovanie životného prostredia
1958  
Referent zdrojov fondu
Mgr. Rastislav Kuruc
Agenda evidencie exekučného vymáhania pohľadávok   
1959  
 
Referent zdrojov fondu
Ing. Mária Zváčová
Agenda poplatkov za znečisťovanie ovzdušia   
1960  
Referent zdrojov fondu
Ing. Mária Sojáková
Agenda evidencie vyradených neexistujúcich vozidiel    
1961  
 ODBOR KONTROLY
Vedúci odboru kontroly
Ing. Ľudovít Priester
 
1970  
Referent kontroly
Ing. Martina Kollárová

1972  
Referent kontroly
Mgr. Tomáš Lelkes

1971