Zákon č. 587/2004
Vyhláška č.157/2005
Štatút Environmentálneho fondu
Organizačná štruktúra
Organizačný poriadok 2012
Výročná správa 2014
Výročná správa 2013
Výročná správa 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2011.
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2011.
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štrvrťrok 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štrvrťrok 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štrvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štrvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štrvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štrvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za II. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za IV. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za I. štvrťrok 2015