Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016,

dovoľujeme si Vás informovať, že v posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie,

(t. j. 30.10.2015) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.
pridané: 22. októbra 2015
Všetky aktuality
->