Vážení žiadatelia o podporu v rámci Programu obnovy dediny,

dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina na rok 2015 bolo ukončené. Výsledky a ďalšie informácie sú zverejnené na web stránke Programu obnovy dediny (tu).

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že administráciu celého Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa s prípadnými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.
pridané: 20. apríla 2015
Všetky aktuality
->