Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam
a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny a Programu obnovy dediny - zelená dedina na rok 2014
bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovy dediny tu a  Programu obnovy dediny - zelená dedina tu.

 

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny a Programu obnovy dediny - zelená dedina zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.

pridané: 12. mája 2014
Všetky aktuality
->