Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014 v rámci činnosti L1, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L1 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103.


Poznámka:
Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
pridané: 09. decembra 2014
Všetky aktuality
->