Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti C4

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

 

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.

 

budú odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci činnosti C4 na rok 2015 do zoznamu žiadostí o podporu v rámci činnosti C4 na rok 2015.

 

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete tu.

 

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.

 

Poznámka:

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

pridané: 11. septembra 2015
Všetky aktuality
->