Vážení žiadatelia,

ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci rozšírenia špecifikácie činností pre rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a v blízkej dobe začne kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu nebude neobsahovať prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil.

 

Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.

 

pridané: 12. októbra 2015
Všetky aktuality
->