Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie a úveru na rok 2016,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2016 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

 

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2016 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  DOTÁCIE 2016ÚVERY   2016. Zároveň boli zverejnené aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2016 v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. 0906 31 1911, prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk.

pridané: 29. júna 2015
Všetky aktuality
->