Vážení žiadatelia o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla,

v súvislosti s poskytnutím informácií o príspevku do Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 290/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom vydania potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa §51 ods. 10, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste kontaktovali ktorýkoľvek okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Pracovníci týchto odborov vám poskytnú všetky informácie potrebné pre úhradu uvedeného príspevku.

 

V prípade, že na okresnom úrade – odbore starostlivosti o životné prostredie nezískate dostatočné informácie týkajúce sa úhrady uvedeného príspevku, kontaktuje Ing. Dianu Máčajovú na tel. čísle 02/577 83 144.

pridané: 13. januára 2014
Všetky aktuality
->