Vážení žiadatelia,

ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci špecifikácie činností na rok 2015. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil.

Predpokladaný termín ukončenia celého procesu schvaľovania Vašich žiadostí na rok 2015 je marec 2015.

Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.

pridané: 18. novembra 2014
Všetky aktuality
->