Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

dovoľujeme si Vás informovať, že po doplnení žiadostí budú kompletné žiadosti zaradené do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie a budú odborne posúdené a vyhodnocované. Takto posúdené žiadosti budú slúžiť ako podklad pre rokovanie Rady Environmentálneho fondu, ktorá následne odporučí ministrovi životného prostredia SR zoznam žiadostí na schválenie. Vydávanie rozhodnutí sa predpokladá v prvej polovici septembra.

 

Pre ďalšie informácie sledujte naše Aktuality.
pridané: 18. augusta 2015
Všetky aktuality
->