Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané 
rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, 
obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. 
Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu
V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103.
pridané: 22. apríla 2014
Všetky aktuality
->