Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2014 v rámci činnosti L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 16. 09. 2014, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 30. septembra 2014 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu)

V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch.

pridané: 16. septembra 2014
Všetky aktuality
->