Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2015. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911.  

pridané: 16. marca 2015
Všetky aktuality
->