Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015,

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení elektronických formulárov žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015.

Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii tu .

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejňuje aj Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu. Spomínaný dokument je vo formáte PDF a je vám k dispozícii na stiahnutie tu.

pridané: 01. júla 2014
Všetky aktuality
->