Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly 2014
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese 
formálnej kontroly: 
a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 
b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 
c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 
d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, 
e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. 
boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 do 
zoznamu žiadostí o podporu na rok 2014. 
Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu
V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103. 
pridané: 22. apríla 2014
Všetky aktuality
->