Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2014,

na základe aktuality zo dňa 02.01.2014 si vás dovoľujeme informovať, že Environmentálny fond dnes (21.01.2014)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2014. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 04.02.2014.

Opätovne si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 04.02.2014) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní.

 

Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).
V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. č. 02/577 83 103, resp. e-mailom na adresách: maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk

Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte prosím telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve, prednostne v čase od 13:15 do 15:00 hod (pondelok, utorok, štvrtok), v čase od 13:15 do 16:30 (streda) a v čase od 13:15 do 14:00 hod (piatok).
Nakoľko na EF v súčasnosti prebieha formálna kontrola žiadostí o podporu formou dotácie, vaša snaha skontaktovať sa s projektovým manažérom môže byť neúspešná. V takom prípade vás prosíme o zaslanie vašej otázky e-mailom na podatelna@envirofond.sk

 

pridané: 21. januára 2014
Všetky aktuality
->