Vážení žiadatelia,
ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností na rok 2014, oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.
pridané: 06. augusta 2014
Všetky aktuality
->