Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie a úveru na rok 2015
Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).
Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky: 
V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2015  v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 budú zverejnené na web stránke Environmentálneho fondu v priebehu najbližších dní. 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. 02/577 83 103, prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk.
pridané: 27. júna 2014
Všetky aktuality
->