Vážení žiadatelia,

ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a dovoľujeme si vám oznámiť, že vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí. V prípade nesprávne vyplnených alebo nekompletných žiadostí vás písomne vyzveme na doplnenie. Predpokladaný termín rozposielania výziev na doplnenie je 3.8.2015 a predpokladaný termín na doručenie doplnených žiadostí bude 14.8.2015.

Pre aktualizované informácie týkajúce sa tohto procesu sledujte prosím naše aktuality.

pridané: 20. júla 2015
Všetky aktuality
->