DÔLEŽITÉ !!! Zmena adresy Environmentálneho fondu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Martinskej ulici č. 49, Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je:

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

Počnúc dňom 16. 12. 2014 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Martinskej ulici.

Nové kontaktné údaje budú zverejnené na webovej stránke fondu dňa 16. 12. 2014.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. čísle 0917 366 482.

pridané: 11. decembra 2014
Všetky aktuality
->