Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci oblasti L1 :

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola ukončená  kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci oblasti L1 a momentálne prebieha odborné hodnotenie žiadostí. Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.

 

pridané: 23. októbra 2014
Všetky aktuality
->