Verejné obstarávanie

 
 

18.12.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 2880,- EUR na poskytnutie služby „Poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytované v roku 2014“


12.12.2013 - Verejný obstarávateľ v súlade s § 9  ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v predpokladanej maximálnej hodnote 2920,- EUR bez DPH za poskytnutie služby „Výkon dražby“  poskytovateľovi služby Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava.