Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Poradie Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť Požiadavka v EUR
1 Mesto Banská Bystrica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica C4 161 106,00
2 Mesto Dobšiná Dobšiná - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 129 772,00
3 Mesto Dudince Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Merovce a Dudince C4 62 697,00
4 Mesto Gelnica Sanácia čiernych skládok Gelnica C4 14 065,00
5 Mesto Giraltovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Giraltovce. C4 86 399,00
6 Mesto Handlová Sanácia čiernych skládok v katastrálnych územiach Handlová a Nová Lehota C4 96 562,00
7 Mesto Hlohovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Hlohovec C4 36 338,00
8 Mesto Holíč Sanácia nelegálnej skládky - Holíč, lokalita Malý rybník pri zámku C4 99 745,00
9 Mesto Hriňová Odstránenie čiernych skládok, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie C4 5 349,00
10 Mesto Hurbanovo Čisté Hurbanovo C4 395 755,00
11 Mesto Kolárovo C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 10 681,00
12 Mesto Komárno SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V K.Ú. KOMÁRNO A K.Ú. NOVÁ STRÁŽ C4 21 662,00
13 Mesto Kysucké Nové Mesto Likvidácia čiernej skládky pri odpočívadle na ceste prvej tiredy I/11 v k. ú. Oškerda C4 15 945,00
14 Mesto Leopoldov Odstraňovanie skládok v meste Leopoldov C4 198 902,00
15 Mesto Levice SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V MESTE LEVICE C4 91 268,00
16 Mesto Liptovský Mikuláš Odstránenie čiernych skládok na území mesta Liptovský Mikuláš C4 33 273,00
17 Mesto Lučenec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území Mesta Lučenec C4 42 455,00
18 Mesto Michalovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území mesta Michalovce C4 66 698,00
19 Mesto Myjava Odstránenie nelegálnych skládok v meste Myjava C4 603 849,00
20 Mesto Nové Mesto nad Váhom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Novom Meste nad Váhom C4 64 088,00
21 Mesto Piešťany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Piešťany C4 108 172,00
22 Mesto Poltár Sanácia čiernych skládok v meste Poltár C4 93 203,00
23 Mesto Poprad Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Poprade C4 22 528,00
24 Mesto Považská Bystrica ŠTÚDIA- Miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Považská Bystrica C4 74 319,00
25 Mesto Prievidza Likvidácia nepovolených skládok v Prievidzi C4 95 000,00
26 Mesto Rimavská Sobota SANÁCIA ŽIVELNEJ SKLÁDKY, RIMAVSKÁ SOBOTA, ČASŤ VČELINEC C4 65 030,00
27 Mesto Ružomberok Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Ružomberok - Biely Potok. C4 94 157,00
28 Mesto Senec Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta Senec C4 142 567,00
29 Mesto Sládkovičovo Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Sládkovičovo C4 31 946,00
30 Mesto Sobrance Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance C4 278 509,00
31 Mesto Stará Ľubovňa Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v meste Stará Ľubovňa C4 72 664,00
32 Mesto Strážske Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v Strážskom. C4 42 397,00
33 Mesto Stropkov Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu a úprava priestranstva na ulici Pod Laščíkom v Stropkove C4 34 400,00
34 Mesto Stupava Veľké upratovanie Stupavy C4 9 747,00
35 Mesto Svidník Svidník - sanácia miest s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom C4 12 871,00
36 Mesto Šaštín-Stráže Sanácia skládky komunálneho odpadu v k.ú. obce Šaštín-Stráže C4 94 551,00
37 Mesto Štúrovo Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v Štúrove - I. etapa C4 93 005,00
38 Mesto Tornaľa Tornaľa - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 180 453,00
39 Mesto Trenčianske Teplice Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trenčianske Teplice C4 9 997,00
40 Mesto Trnava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava C4 168 516,00
41 Mesto Turzovka Zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom odstránenia čiernych skládok C4 12 327,00
42 Mesto Tvrdošín Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v meste Tvrdošín C4 36 552,00
43 Mesto Vrbové Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové C4 132 634,00
44 Mesto Zlaté Moravce Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v Meste Zlaté Moravce (k. ú. Zlaté Moravce a Prílepy) C4 38 278,00
45 Mesto Zvolen Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Zvolen C4 223 152,00
46 Mesto Želiezovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce C4 92 478,00
47 Mesto Žiar nad Hronom Likvidácia čiernych skládok v meste Žiar nad Hronom C4 28 675,00
48 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Odstránenie nezákonne uloženého odpadu v Podunajských Biskupiciach C4 18 603,00
49 Mestská časť Bratislava - Rača Vyčistenie lokalít od nezákonne umiestneného odpadu v Mestskej časti Bratislava-Rača v roku 2015 C4 84 703,00
50 Mestská časť Bratislava - Rusovce Čisté životné prostredie v Rusovciach C4 16 135,00
51 Mestská časť Bratislava - Ružinov Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava - Ružinov C4 84 760,00
52 Mestská časť Bratislava Staré mesto Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto C4 4 075,00
53 Mestská časť Bratislava-Dúbravka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Dúbravka C4 20 415,00
54 Obec Abovce Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v Abovciach C4 14 382,00
55 Obec Andovce Andovce - odstránenie nelegálnej skládky odpadu C4 93 014,00
56 Obec Bačka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bačka C4 27 809,00
57 Obec Bajany Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bajany C4 32 566,00
58 Obec Bajka Bajka - sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka) C4 100 000,00
59 Obec Balog nad Ipľom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Balog nad Ipľom C4 82 619,00
60 Obec Banka Veľké upratovanie Slovenska C4 13 743,00
61 Obec Bežovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce C4 31 460,00
62 Obec Bobrovec Odstránenie nelegálnych skládok na území obce Bobrovec C4 60 874,00
63 Obec Branč Odstránenie nelegálnych skládov v obci Branč C4 7 400,00
64 Obec Brodzany Nezákonne umiestnený odpad od Brodzianskeho mosta po bývalý mlyn v obci Brodzany C4 90 250,00
65 Obec Brunovce Odstránenie skládky odpadov C4 9 609,00
66 Obec Budince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budince C4 33 679,00
67 Obec Budkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budkovce C4 31 661,00
68 Obec Budmerice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budmerice C4 32 714,00
69 Obec Bziny Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Bziny C4 32 727,00
70 Obec Cabaj - Čápor Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Cabaj - Čápor C4 99 695,00
71 Obec Čachtice Nelegálne skládky v Čachticiach C4 110 314,00
72 Obec Čáry Likvidácia nezákonných skládok odpadu na území obce Čáry C4 66 516,00
73 Obec Častkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Častkovce C4 10 211,00
74 Obec Čechy Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Čechy C4 27 686,00
75 Obec Černík Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Černík C4 93 789,00
76 Obec Černochov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Černochov C4 79 469,00
77 Obec Čertižné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Čertižné C4 4 019,00
78 Obec Čičava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čičava C4 49 329,00
79 Obec Čierne Pole Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čierne Pole C4 88 621,00
80 Obec Čierny Brod Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Čierny Brod C4 70 093,00
81 Obec Diakovce Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci Diakovce C4 75 695,00
82 Obec Diviacka Nová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Diviacka Nová Ves C4 33 950,00
83 Obec Dolné Saliby Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v obci Dolné Saliby C4 91 277,00
84 Obec Dolný Ohaj Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obci Dolný Ohaj C4 24 715,00
85 Obec Domaniža ŠTÚDIA - Miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri obce Domaniža C4 86 006,00
86 Obec Drahňov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drahňov C4 31 568,00
87 Obec Držkovce Držkovce- Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 74 031,00
88 Obec Dubovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Dubovce C4 30 676,00
89 Obec Ducové Vyčistenie obce Ducové C4 6 175,00
90 Obec Fričovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Fričovce C4 22 329,00
91 Obec Gajary Sanácia čiernej skládky v obci Gajary C4 79 020,00
92 Obec Gemer Gemer - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 27 867,00
93 Obec Gemerská Poloma Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Gemerská Poloma C4 89 319,00
94 Obec Gočovo GOČOVO – sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 15 930,00
95 Obec Golianovo Odstránenie čiernej skládky v obci Golianovo C4 92 689,00
96 Obec Hajná Nová Ves Odstránenie čiernych skládok v obci Hajná Nová Ves C4 33 996,00
97 Obec Hankovce Sanácia miesta s nezákonné umiestneným odpadom v obci Hankovce C4 30 780,00
98 Obec Heľpa Sanácia nelegálnych skládok v katastri obce Heľpa C4 1 221,00
99 Obec Hrachovište Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Hrachovište C4 228 565,00
100 Obec Hrčeľ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrčeľ C4 55 922,00
101 Obec Hrhov Odstránenie nelegálnej skládky v obci Hrhov C4 91 622,00
102 Obec Hronovce Riešenie problematiky čiernych skládok v obci Hronovce C4 90 265,00
103 Obec Hudcovce Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Hudcovce C4 33 020,00
104 Obec Chmeľovec Sanácia obce Chmeľovec C4 84 721,00
105 Obec Chmiňany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Chmiňany C4 30 801,00
106 Obec Chorvátsky Grob Likvidácia čiernych skládok v obci Chorvátsky Grob C4 48 518,00
107 Obec Jablonové Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. Jablonové C4 28 946,00
108 Obec Jarovnice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jarovnice C4 44 102,00
109 Obec Jurské Sanácia čiernych skládok v obci Jurské C4 93 044,00
110 Obec Kajal Sanácia čiernej skládky v obci Kajal C4 100 000,00
111 Obec Kamenica nad Cirochou Sanácia pozemkov s nezákonne umiestneným odpadom - zneškodnenie nelegálnej skládky odpadu v obci Kamenica nad Cirochou C4 91 717,00
112 Obec Kamenica nad Hronom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kamenica nad Hronom C4 85 444,00
113 Obec Kamienka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kamienka C4 34 168,00
114 Obec Karná Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Karná C4 34 010,00
115 Obec Kátlovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kátlovce C4 29 445,00
116 Obec Keť Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Keť C4 32 303,00
117 Obec Kláštor pod Znievom Sanácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kláštor pod Znievom C4 82 108,00
118 Obec Klieština ŠTÚDIA-Miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri obce Klieština C4 49 080,00
119 Obec Kmeťovo Odstránenie čiernej skládky Kmeťovo C4 6 270,00
120 Obec Kolačno Sanácia nelegálnej skládky v obci Kolačno C4 18 097,00
121 Obec Komoča Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v katastri obce Komoča C4 19 232,00
122 Obec Kopčany Štúdia nelegálne uloženého odpadu v k. ú. Kopčany C4 10 601,00
123 Obec Kostolné Kračany Sanácia čiernych skládok v obci Kostolné Kračany, v katastrálnom území Kynceľové Kračany C4 34 136,00
124 Obec Koválovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Koválovec C4 71 789,00
125 Obec Kozárovce Odstránenie nezákonnej skládky odpadu v lokalite Pustá hora C4 90 250,00
126 Obec Kožuchov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kožuchov C4 49 512,00
127 Obec Kráľová nad Váhom Vyčistíme si obec C4 26 258,00
128 Obec Krásno Sanácia smetísk v obci Krásno C4 18 995,00
129 Obec Krásny Brod Sanácia Krásneho Brodu C4 12 665,00
130 Obec Kravany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kravany C4 231 097,00
131 Obec Krížová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krížová Ves C4 35 321,00
132 Obec Krpeľany Likvidácia starej ekologickej záťaže C4 34 190,00
133 Obec Krtovce Odstránenie čiernych skládok v obci Krtovce C4 16 150,00
134 Obec Kučín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kučín C4 31 935,00
135 Obec Kúty Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kúty C4 7 932,00
136 Obec Kuzmice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kuzmice C4 31 944,00
137 Obec Kyjov Obec Kyjov, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 11 024,00
138 Obec Kysucký Lieskovec Štúdia čiernych skládok v obci Kysucký Lieskovec C4 47 500,00
139 Obec Lackovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lackovce C4 31 700,00
140 Obec Ladomerská Vieska Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. C4 77 631,00
141 Obec Látky Sanácia divokej skládky - Látky, Mláky C4 5 690,00
142 Obec Lednické Rovne Vyčistenie obce Lednické Rovne C4 6 430,00
143 Obec Lehota Zber odpadu, odvoz a úprava miest s nezákonne uloženým odpadom v Lehote C4 5 985,00
144 Obec Lehota pod Vtáčnikom Nelegálne skládky v obci Lehota pod Vtáčnikom C4 20 605,00
145 Obec Lekárovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lekárovce C4 93 828,00
146 Obec Lieskovec Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom v Obci Lieskovec C4 34 048,00
147 Obec Liptovská Teplá Štúdia sanácie miesta s nezákonne umiestneným odpadom Obec Liptovské Teplá C4 24 872,00
148 Obec Liptovská Teplička Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v obci Liptovská Teplička a jej okolí C4 5 756,00
149 Obec Ľubiša Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ľubiša C4 32 148,00
150 Obec Lúka Odstránenie skládky odpadov C4 78 912,00
151 Obec Malcov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malcov C4 18 969,00
152 Obec Malé Leváre Sanácia nelegálnych skládok v obci Malé Leváre C4 27 667,00
153 Obec Málinec Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú Málinec, parc. č. 1476/1, 1476/3, 1476/8 C4 47 250,00
154 Obec Malinovo Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v obci Malinovo C4 21 136,00
155 Obec Maňa Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa C4 88 388,00
156 Obec Martinček Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci MARTINČEK C4 26 984,00
157 Obec Mojtín ŠTÚDIA-Miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri obce Mojtín C4 92 685,00
158 Obec Moravské Lieskové Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 42 158,00
159 Obec Most pri Bratislave Odstránenie čiernych skládok v obci Most pri Bratislave C4 32 026,00
160 Obec Mútne Odstránenie čiernych skládok obce Mútne C4 18 854,00
161 Obec Myslina Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom v obci Myslina C4 32 490,00
162 Obec Nána Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Nána C4 90 776,00
163 Obec Nenince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nenince C4 19 494,00
164 Obec Nesvady Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom C4 23 232,00
165 Obec Nitrica Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu odvozom a úprava miesta v obci Nitrica C4 94 929,00
166 Obec Nižná Rybnica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižná Rybnica C4 31 724,00
167 Obec Nižná Slaná Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 19 513,00
168 Obec Nižný Lánec Sanácia nezákonne umiestnenej skládky odpadov v obci Nižný Lánec C4 34 137,00
169 Obec Nová Bošáca Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nová Bošáca C4 16 723,00
170 Obec Nová Ves Odstránenie nelegálnej skládky v obci Nová Ves C4 28 181,00
171 Obec Okružná Likvidácia čiernych skládok Okružná C4 93 100,00
172 Obec Olováry Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v k. ú. Olováry C4 32 327,00
173 Obec Ondavské Matiašovce Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom C4 94 290,00
174 Obec Oravská Polhora Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravská Polhora C4 28 500,00
175 Obec Oravský Podzámok Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravský Podzámok C4 22 572,00
176 Obec Oreské Nelegálne skládky v obci Oreské C4 38 912,00
177 Obec Ostrovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ostrovany C4 18 838,00
178 Obec Ožďany Likvidácia nelegálnej skládky odpadov C4 39 319,00
179 Obec Paňa Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Paňa C4 2 768,00
180 Obec Parchovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Parchovany C4 120 703,00
181 Obec Pinkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pinkovce C4 17 807,00
182 Obec Plešivec PLEŠIVEC – sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 16 422,00
183 Obec Pobedim Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v obci Pobedim C4 18 843,00
184 Obec Podbrezová Vyčistenie obce Podbrezová od nezákonne umiestneného odpadu C4 1 488,00
185 Obec Podhájska Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Podhájska C4 4 021,00
186 Obec Podhradie Sanácia čiernych skládok v obci Podhradie C4 22 456,00
187 Obec Podkonice Sanácia čiernej skládky Zamočilá v obci Podkonice C4 95 000,00
188 Obec Pohronský Ruskov Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Pohronský Ruskov C4 94 763,00
189 Obec Pozdišovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pozdišovce C4 23 148,00
190 Obec Prašice Odstránenie čiernej skládky z nezákonne umiestneným odpadom v RO Duchonka. C4 94 460,00
191 Obec Pusté Úľany Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Pusté Úľany C4 33 474,00
192 Obec Radava Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Radava C4 28 016,00
193 Obec Radošovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Radošovce C4 18 941,00
194 Obec Rimavské Janovce Likvidácia nelegálnej skládky odpadov C4 72 999,00
195 Obec Rišňovce Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Rišňovce C4 56 015,00
196 Obec Rožkovany Sanácia čiernych skládok v obci Rožkovany C4 17 966,00
197 Obec Ruská Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v katastrálnom území obce Ruská C4 25 175,00
198 Obec Ruský Hrabovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Ruský Hrabovec C4 93 483,00
199 Obec Sazdice sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Sazdice C4 18 815,00
200 Obec Sedliacka Dubová Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Sedliacka Dubová C4 12 859,00
201 Obec Senné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Senné C4 29 906,00
202 Obec Slatvina Likvidácia nelegálnej skládky odpadov na území obce Slatvina C4 83 219,00
203 Obec Slavkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slavkovce C4 31 375,00
204 Obec Slovenská Kajňa Sanácia obce Slovenská Kajňa C4 61 668,00
205 Obec Slovenská Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenská Ves C4 18 682,00
206 Obec Slovenské Krivé Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenské Krivé C4 32 680,00
207 Obec Smolinské Likvidácia nezákonných skládok odpadu na území obce Smolinské C4 21 118,00
208 Obec Socovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Socovce C4 57 729,00
209 Obec Sokoľany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokoľany C4 93 188,00
210 Obec Spišský Štiavnik Likvidácia čiernych skládok v obci Spišský Štiavnik C4 39 017,00
211 Obec Strážne Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Strážne C4 40 010,00
212 Obec Stredné Plachtince Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Stredné Plachtince C4 28 447,00
213 Obec Strekov Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Strekov C4 28 283,00
214 Obec Strihovce Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu C4 15 599,00
215 Obec Stročín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stročín C4 28 256,00
216 Obec Sučany Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sučany C4 94 728,00
217 Obec Suchohrad Suchohrad - čierne skládky C4 33 653,00
218 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka) C4 100 000,00
219 Obec Šalgočka Odstránenie čiernych skládok odpadu v obci Šalgočka C4 19 193,00
220 Obec Šalov Nezákonne uložený odpad v obci Šalov C4 70 053,00
221 Obec Štefanov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štefanov C4 24 605,00
222 Obec Šúrovce Odstránenie nelegálnych skládok odpadov v katastri obce Šúrovce C4 19 935,00
223 Obec Švábovce Likvidácia čiernych skládok v obci Švábovce C4 51 556,00
224 Obec Tajná Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom pre obec Tajná C4 59 977,00
225 Obec Ťapešovo Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu k.ú Obce Ťapešovo v lokalite Vyšné Lúky C4 17 100,00
226 Obec Terany Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom-lokalita Horné Terany. C4 19 617,00
227 Obec Tibava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tibava C4 34 156,00
228 Obec Timoradza Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Timoradza C4 35 351,00
229 Obec Topoľčianky Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Topoľčianky C4 140 072,00
230 Obec Topoľovka Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Topoľovka C4 32 034,00
231 Obec Trhová Hradská SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC TRHOVÁ HRADSKÁ C4 34 194,00
232 Obec Trnkov Likvidácia čiernej skládky v obci Trnkov C4 89 625,00
233 Obec Trstice Odstránenie nelegálnej skládky v obci Trstice C4 75 981,00
234 Obec Trstín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Trstín C4 33 450,00
235 Obec Udiča ŠTÚDIA-Miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri obce Udiča C4 65 915,00
236 Obec Urmince Sanácia nepovolene zhromaždeného odpadu v obci Urmince C4 93 650,00
237 Obec Utekáč Odstránením nelegálnych skládok odpadu k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia v obci Utekáč C4 2 689,00
238 Obec Valaská Dubová Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Valaská Dubová C4 94 994,00
239 Obec Večelkov Likvidácia nelegálnej skládky odpadov C4 27 860,00
240 Obec Veľká Mača Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v obci Veľká Mača C4 94 627,00
241 Obec Veľká Tŕňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľká Tŕňa C4 57 120,00
242 Obec Veľké Blahovo SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC VEĽKÉ BLAHOVO C4 34 113,00
243 Obec Veľké Dvorany Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Veľké Dvorany C4 91 683,00
244 Obec Veľké Leváre Sanácia skládky komunálneho odpadu v k.ú. Veľké Leváre C4 62 727,00
245 Obec Veľké Ripňany Revitalizácia území čiernych skládok v obci Veľké Ripňany C4 91 018,00
246 Obec Veľké Trakany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Trakany C4 51 932,00
247 Obec Veľký Kýr Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Veľký Kýr C4 17 650,00
248 Obec Vištuk Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vištuk C4 11 415,00
249 Obec Vlachovo VLACHOVO – sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom C4 18 342,00
250 Obec Vozokany Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Vozokany C4 94 669,00
251 Obec Vydrany Sanácia čiernych skládok v obci Vydrany C4 79 617,00
252 Obec Závod Likvidácia nezákonnej skládky odpadu na území obce Závod C4 10 441,00
253 Obec Zbudská Belá Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Zbudská Belá C4 2 375,00
254 Obec Zbudza Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbudza C4 31 453,00
255 Obec Zeleneč Sanácia skládky obce Zeleneč C4 97 864,00
256 Obec Žbince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Žbince C4 29 657,00
257 Obec Žitavany Odstránenie odpadov - bývalý športový areál Motokrosová dráha Žitavany C4 32 347,00
258 "Združenie obcí pre separovaný zber ""Hont - Poiplie""" Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v Poiplí Hontu C4 136 275,00

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore
Poradie  Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť Požiadavka v EUR
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
1 Obec Babindol Kultúrny dom Babindol - Rekonštrukcia vykurovania A1 34 095,41
2 Obec Čiližská Radvaň Budovanie školskej infraštruktúry a prestrešenie objektov v školskom areáli Čiližská Radvaň - časť ústredné vykurovanie A1 103 234,41
3 Obec Dulov Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa A1 32 737,51
4 Obec Hlboké Vybudovanie ústredného vykurovania v budove obecného úradu, Hlboké 114 podľa LV č. 893 parcela 251/2 A1 16 891,82
5 Obec Hrnčiarovce nad Parnou """Zlepšenie teplotechnických parametrov stavby - kultúrny dom"" - SO02 - rekonštrukcia kotolne" A1 33 266,04
6 Obec Jastrabie nad Topľou Plynové odberné zariadenie k stavbe 9 b.j. nižšieho štandardu, 9 b.j. nižšieho štandardu súp. č. 153 A1 30 876,33
7 Obec Prochot Rekonštrukcia kotolne v Zariadení sociálnych služieb Jesienka A1 18 970,37
8 Obec Radošina Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu - Radošina A1 71 354,01
9 Obec Špačince """Obecný úrad Špačince - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa"" - časť rekonštrukcia kotolne" A1 33 858,01
10 Obec Veľká Mača Modernizácia vykurovania kultúrneho domu na pozemku parc. č. 1506/14, 1506/1 v k.ú. Veľká Mača A1 53 502,42
11 Obec Vyšný Orlík Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík č. 14 - časť ústredné vykurovanie A1 50 463,62

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

1 Budúcnosť bez bariér "Ohrev úžitkovej vody pre OZ ""Budúcnosť bez bariér""" A2 113 383,64
2 Csilla Ibolya Rodinný dom - časť ústredné kúrenie A2 16 418,85
3 Ing. Róbert Demko Elektrofotovoltaické kolektory A2 3 243,98
4 Judita Perleczká Výmena zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome s použitím fotovoltaických panelov a zariadení A2 6 074,02
5 Katarína Keresztesiová Rodinný dom II. - Inštalácia solárnych kolektorov a zariadení na prípravu teplej úžitkovej vody a tepla A2 6 293,87
6 Kristián Molnár Výmena zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome s použitím fotovoltaických panelov a zariadení A2 9 206,88
7 Ladislav Molnár Výmena zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome s použitím fotovoltaických panelov a zariadení A2 9 206,88
8 Mesto Žiar nad Hronom Rekonštrukcia kotolne v Zariadení sociálnych služieb Jesienka A2 163 518,23
9 Mgr. Jana Bukvayová Zrubový rodinný dom, Ivanovce – Kopanice, časť fotovoltaika A2 9 920,31
10 Obec Brzotín Zmena z vykurovacieho média z tuhého paliva na obnoviteľné zdroje - Biomasu A2 179 759,51
11 Obec Cífer Využitie obnoviteľných zdrojov energie v obci Cífer A2 146 209,56
12 Obec Drienica Obnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica A2 105 220,08
13 Obec Dúbrava Zníženie energtickej náročnosti objektov a zmena zdroja tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja-biomasy A2 251 169,54
14 Obec Fričovce Kotolňa na biomasu-OÚ Fričovce A2 105 220,09
15 Obec Herľany Ústredné vykurovanie obecného úradu v Herľanoch A2 20 830,19
16 Obec Kolonica Zmena palivovej základne v objekte OÚ v obci Kolonica - zavedením obnoviteľného zdroja-biomasy A2 322 719,75
17 Obec Komjatná Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Komjatná A2 49 363,33
18 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu pre objekt ZŠ Krajná Poľana A2 167 160,87
19 Obec Lesnica Lesnica ZŠ - Rekonštrukcia vykurovania A2 103 871,00
20 Obec Margecany Zateplenie hasičskej zbrojnice - časť vykurovanie A2 61 963,77
21 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom-inštalácia kotla na biomasu A2 279 300,00
22 Obec Necpaly Komplexná rekonštrukcia kotolne Základnej školy v Necpaloch A2 68 315,28
23 Obec Okrúhle Biokotolňa - Základná škola Okrúhle A2 95 000,00
24 Obec Podolie Energeticky úsporné opatrenia vo vybratých priestoroch obce Podolie A2 250 218,67
25 Obec Pohorelá Rekonštrukcia palivovej základne viacúčelového objektu obce Pohorelá A2 167 568,60
26 Obec Poloma Zdroj vykurovania obecného úradu, knižnice a kultúrneho domu v Polome na báze biomasy. A2 204 928,78
27 Obec Ražňany Ražňany, materská škola - obnova hospodárskeho pavilónu A2 21 242,32
28 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie A2 162 102,30
29 Obec Štrba Zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia technologickou výmenou a modernizáciou zdrojov tepla v obci Štrba A2 168 522,40
30 Obec Terňa Rekonštrukcia kotolne pre OÚ Terňa s prechodom na biomasu A2 143 121,30
31 Obec Veľký Lipník Rekonštrukcia kotolne pre OU a KD Veľký Lipník - inštalácia kotla na biomasu A2 221 350,00
32 Obec Župkov Solárny ohrev TUV - telocvičňa, školská jedáleň A2 57 496,11
33 RNDr. Milan Husár Rodinný dom, Michalská 40, Markušovce A2 7 700,00
34 Stanislav Príboj Rodinný dom-využitie obnoviteľných zdrojov energie A2 6 500,00
35 Szilárd Perleczký Rodinný dom - časť vykurovanie A2 5 636,43
36 Športové gymnázium Osadenie fotovoltaických článkov na strechu kotolne Športového gymnázia Trenčín, súp. č. 1300 A2 63 342,96
37 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Inštalácia slnečných kolektorov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca A2 687 538,16
38 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Inštalácia slnečných kolektorov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová A2 585 316,26

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

1 Mesto Gbely Úprava Naftárskej ulice - projekt výsadby A3 63 193,00
2 Mesto Hanušovce nad Topľou Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou A3 37 952,50
3 Mesto Jelšava Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia a stabilizácia zeminy A3 410 400,62
4 Mesto Krásno nad Kysucou Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií A3 166 326,00
5 Mesto Nové Mesto nad Váhom Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad Váhom - Nákup zametacieho vozidla A3 230 052,00
6 Mesto Piešťany Ochrana ovzdušia v meste Piešťany - nákup zametacieho vozidla A3 188 574,24
7 Mesto Sereď Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď A3 177 175,00
8 Mesto Stará Ľubovňa Inovácia čistiacej techniky na skvalitnenie ovzdušia v meste Stará Ľubovňa A3 186 874,50
9 Mesto Svidník Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svidník A3 186 960,00
10 Mesto Šahy Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre zlepšenie ovzdušia v meste Šahy A3 187 530,00
11 Mesto Šaštín-Stráže Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Šaštín - Stráže A3 104 880,00
12 Mesto Trstená Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Trstená A3 65 000,00
13 Mesto Turčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turčianske Teplice A3 156 180,00
14 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií A3 178 866,00
15 Mesto Vrbové Zvýšenie kvality a čistoty ovzdušia v meste Vrbové A3 200 000,00
16 Mesto Zlaté Moravce Negácia nepriaznivých vplyvov na kvalitu ovzdušia v meste Zlaté Moravce A3 122 287,80
17 Obec Červeník Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Červeník A3 105 307,50
18 Obec Čierne Čisté ovzdušie obce Čierne A3 161 500,00
19 Obec Hervartov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hervartov A3 200 000,00
20 Obec Janova Lehota Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Janova Lehota A3 105 307,50
21 Obec Klasov Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v obci Klasov A3 200 000,00
22 Obec Moravany nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií A3 166 791,12
23 Obec Muráň Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Muráň A3 169 670,00
24 Obec Ostrov Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom zametacej a čistiacej techniky v obci Ostrov A3 200 000,00
25 Obec Skalité Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité A3 105 307,50
26 Obec Trenčianske Mitice Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia A3 103 740,00
27 Obec Úľany nad Žitavou Zvýšenie kvality ovzdušia v obci Úľany nad Žitavou A3 200 000,00
28 Obec Valaská Zníženie prašnosti v obci Valaská A3 225 140,50
29 Obec Vysoká nad Kysucou Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou A3 105 307,50
30 Obec Vyšná Boca Vyšná Boca -Mechanizmus na čistenie miestnych komunikácií A3 50 798,38
31 Obec Zborov nad Bystricou Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Zborov nad Bystricou A3 105 307,50
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
1 Obec Bidovce Rekonštrukcia ČOV Bidovce BK1 457 341,62
2 Obec Čaňa Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa BK1 617 993,49
3 Obec Dolná Strehová Dolná Strehová - rekonštrukcia ČOV BK1 168 204,71
4 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov BK1 247 631,47
5 Obec Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou - Intenzifikácia ČOV, Dvory nad Žitavou - Intenzifikácia ČOV, dodatok č. 1 BK1 563 457,19
6 Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce - Riešenie havarijného stavu ČOV BK1 394 092,29
7 Obec Horná Lehota Horná Lehota- ČOV III. etapa BK1 33 900,00
8 Obec Hronsek Rekonštrukcia ČOV - Hronsek BK1 410 890,73
9 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov BK1 150 175,36
10 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves - SO 012 - Komunikácie, Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves, Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves - SO 22 - Kalové polia BK1 87 003,87
11 Obec Choča Choča - kanalizácia a ČOV BK1 275 000,00
12 Obec Iža Iža - čistiareň odpadových vôd- vybudovanie II. etapy stavby BK1 269 678,39
13 Obec Jamník Rekonštrukcia ČOV Jamník BK1 88 647,54
14 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce BK1 54 047,40
15 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. Etapa BK1 211 084,13
16 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava BK1 37 383,08
17 Obec Liesek Čistiareň odpadových vôd Liesek BK1 196 948,12
18 Obec Limbach ČOV Limbach – rozšírenie BK1 227 958,01
19 Obec Lomná Rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej ČOV Lomná BK1 157 635,00
20 Obec Lozorno Rozšírenie kapacity Lozorno ČOV BK1 345 904,00
21 Obec Malý Šariš Intenzifikácia ČOV Malý Šariš BK1 114 021,98
22 Obec Marcelová Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - intenzifikácia BK1 268 840,14
23 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš BK1 156 247,61
24 Obec Muráň Nákup lamelového dehydrátora kalu pre ČOV Muráň BK1 74 100,00
25 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov, Nižný Hrušov kanalizácia a ČOV(rozšírenie) BK1 173 690,00
26 Obec Osikov ČOV Osikov BK1 63 080,00
27 Obec Plaveč ČOV Plaveč odvodnenie kalu lamelový dehydrátor BK1 57 763,79
28 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinkový prevzdušňovací systém BK1 115 716,88
29 Obec Rišňovce Rozšírenie ČOV Rišňovce BK1 700 000,00
30 Obec Šoporňa ČOV ŠOPORŇA - Intenzifikácia BK1 389 373,84
31 Obec Terňa Rekonštrukcia čerpacej stanice a hrubého predčistenia na ČOV Terňa BK1 49 560,24
32 Obec Tomášovce INTENZIFIKÁCIA A ROZŠÍRENIE ČOV TOMÁŠOVCE BK1 34 932,21
33 Obec Trstín Rekonštrukcia ČOV Trstín - nájomný dom BK1 39 900,00
34 Obec Vavrišovo ČOV Vavrišovo - výmena hrubého predčistenia BK1 27 651,20
35 Obec Veľký Slavkov Dobudovanie hrubého predčistenia ČOV Veľký Slavkov BK1 63 186,87
36 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV BK1 273 156,53
37 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. Intenzifikácia ČOV a rekonštrukcia stokovej siete Tatranská Polianka BK1 289 322,88
38 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov- Cemjata Rekonštrukcia ČOV v Zariadení pre seniorov Harmónia BK1 254 103,52

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

1 Obec Batizovce Kanalizácia obce Batizovce BK2 336 786,00
2 Obec Bertotovce ČOV a kanalizácia Bertotovce a Hermanovce BK2 300 000,00
3 Obec Branč Branč - kanalizačná sieť BK2 350 139,00
4 Obec Bučany Splašková kanalizácia Bučany BK2 221 393,15
5 Obec Dojč Spoločná ČOV Šajdíkove Humence, Dojč, Štefanov - rekonštrukcia BK2 135 641,63
6 Obec Domaniža Domaniža - kanalizácia II. stavba, Kanalizačné prípojky na stavbe Domaniža - kanalizácia II. stavba BK2 638 000,00
7 Obec Farná Farná - regionálna ČOV BK2 297 748,33
8 Obec Fričovce Kanalizácia a ČOV Fričovce a Široké - I. etapa BK2 271 711,40
9 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo BK2 845 000,00
10 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby BK2 273 052,23
11 Obec Hviezdoslavov Hviezdoslavov - kanalizácia BK2 1 696 000,00
12 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť BK2 609 122,26
13 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba BK2 377 457,04
14 Obec Lendak Čistiareň odpadových vôd pre obec Lendak - I. etapa, Splašková kanalizácia obce Lendak - rozšírenie BK2 379 839,53
15 Obec Lúky Lúky-kanalizácia a Čov BK2 456 227,08
16 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obec Lysá pod Makytou - časť kanalizácia BK2 342 510,75
17 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo BK2 230 542,90
18 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves BK2 2 846 253,22
19 Obec Sačurov Kanalizácia a ČOV Sačurov BK2 70 192,10
20 Obec Seňa Výstavba kanalizácie a ČOV v Seni, Kechneci a Milhosti BK2 891 012,83
21 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob - I. etapa kanalizácie,Slovenský Grob, kanalizácia I. etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne BK2 613 393,23
22 Obec Soblahov Soblahov - splašková kanalizácia - I. časť BK2 239 946,50
23 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd BK2 522 041,15
24 Obec Víťaz Kanalizácia a ČOV I. a II. Etapa Víťaz BK2 1 307 344,00
25 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice BK2 260 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov

1 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce BK3 909 877,77
2 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín BK3 500 000,00
3 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň BK3 283 590,29
4 Obec Krásna Lúka Krásna Lúka - kanalizácia obce BK3 504 539,51
5 Obec Nižné Repaše Kanalizácia Nižné Repaše BK3 149 237,87
6 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica, Kanalizácia a ČOV obce Olšavica BK3 179 180,68
7 Obec Pleš Pleš-Kanalizácia-ČOV BK3 250 000,00
8 Obec Silica Kanalizácia a ČOV Silica II. Etapa - kanalizácia BK3 360 000,00
9 Obec Ždiar Kanalizácia Ždiar Bachledova Dolina BK3 166 861,20
10 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar BK3 88 244,10

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

1 Budúcnosť bez bariér SO 05 - Čistiareň odpadových vôd BK4 75 405,08
2 Obec Alekšince Alekšince - čistiareň odpadových vôd BK4 156 000,00
3 Obec Arnutovce Čistiareň odpadových vôd /ČOV/ 2, kanalizačná a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce BK4 160 644,05
4 Obec Babie Babie - kanalizácia a ČOV BK4 422 708,19
5 Obec Bádice Bádice - kanalizácia BK4 570 681,66
6 Obec Badín "Splašková, dažďová kanalizácia a vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia ""SK1"" a ""SK1.1""" BK4 150 037,29
7 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd BK4 194 010,84
8 Obec Beckov Beckov - kanalizácia obce BK4 750 573,36
9 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa BK4 346 135,10
10 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce, Prístupová cesta k ČOV a spevnená plocha BK4 274 894,24
11 Obec Betlanovce """ČOV a kanalizácia Betlanovce"", ""Prístupová cesta k ČOV a spevnená plocha"" - SO 02, SO 03, PS 01 - ČOV" BK4 295 819,53
12 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar BK4 298 466,26
13 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa BK4 83 316,83
14 Obec Blatné Celoobecná splašková kanalizácia a ČOV BK4 347 299,50
15 Obec Blatné Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia BK4 270 200,51
16 Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou - kanalizácia - I. zmena 02/2001 BK4 227 534,09
17 Obec Bory Kanalizácia obce Bory BK4 1 122 739,15
18 Obec Braväcovo Mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd vrátane splaškovej kanalizácie BK4 458 816,00
19 Obec Brekov Kanalizácia Brekov BK4 170 214,71
20 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka BK4 491 791,71
21 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica BK4 295 000,00
22 Obec Buclovany Kanalizácia obce Buclovany BK4 639 620,22
23 Obec Budimír Budimír - Kanalizácia BK4 3 544 674,33
24 Obec Buglovce ČOV Bugľovce BK4 212 456,57
25 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce BK4 408 390,00
26 Obec Bystričany Splašková kanalizácia obce Bystričany Vetva VII., Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Dlhá ulica, Bystričany, stavebné objekty: SO 01 - Kanalizácia a kanalizačné prípojky, SO 02 - Vodovod a vodovodné prípojky BK4 384 602,40
27 Obec Byšta Kanalizácia Byšta BK4 64 781,54
28 Obec Čab Čab - regionálna čistiareň odpadových vôd BK4 700 000,00
29 Obec Čajkov Aglomerácia Podlužany - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Aglomerácia PODLUŽANY - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súboru stavieb: Čajkov- obecná kanalizácia BK4 118 750,00
30 Obec Čelkova Lehota Čelkova Lehota - Sádočné - kanalizácia BK4 156 133,93
31 Obec Čereňany Čereňany ČOV 2200 EO a kanalizácia splášková BK4 164 233,14
32 Obec Čerín IBV nad mlynom - Čerín Inžinierske siete I. etapa BK4 44 233,84
33 Obec Čermany Čermany - kanalizácia BK4 548 411,77
34 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok - kanalizácia BK4 527 916,82
35 Obec Čierne Kľačany Čierne Kľačany - kanalizácia BK4 329 069,37
36 Obec Dedinky Dedinky - Kanalizácia a ČOV BK4 565 945,85
37 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo BK4 267 964,00
38 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže BK4 572 298,06
39 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva ČOV a kanalizácia I.etapa, Dobrá Niva ČOV a kanalizácia II. etapa a III. etapa BK4 656 926,96
40 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV BK4 238 787,95
41 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč BK4 698 960,80
42 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť BK4 600 000,00
43 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa BK4 360 210,55
44 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - kanalizačná sieť BK4 540 000,00
45 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť BK4 551 000,00
46 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV Domaňovce BK4 162 611,91
47 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV BK4 1 140 490,00
48 Obec Drienčany Splašková kanalizácia Drienčany a Budikovany BK4 182 185,94
49 Obec Dúbravy Kanalizácia Dúbravy - časť splašková kanalizácia BK4 37 436,35
50 Obec Dulovce Dulovce - kanalizácia a ČOV, časť ČOV BK4 165 518,16
51 Obec Duplín Kanalizácia a ČOV v obci Duplín BK4 182 349,09
52 Obec Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre, časť Včeláre - kanalizácia a ČOV BK4 58 408,42
53 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka BK4 244 168,81
54 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce BK4 300 000,00
55 Obec Hniezdne Kanalizácia a ČOV Hniezdne BK4 156 174,31
56 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce BK4 206 397,94
57 Obec Hokovce Splašková kanalizácia v obci Hokovce BK4 400 371,00
58 Obec Hontianske Nemce Hontianske Nemce-Sebechleby, kanalizácia a ČOV, I.etapa zvoz žúmp BK4 48 507,10
59 Obec Horná Mariková Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Horná Maríková BK4 743 711,41
60 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť BK4 600 000,00
61 Obec Horné Otrokovce HORNÉ OTROKOVCE - kanalizácia BK4 303 000,00
62 Obec Horné Otrokovce HORNÉ OTROKOVCE - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY BK4 230 000,00
63 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach, Kanalizácia obce Hosťová - zmena stavby pred dokončením BK4 442 698,64
64 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom Kanalizácia BK4 412 017,01
65 Obec Hrochoť Splašková kanalizácia a ČOV I. etapa BK4 154 234,41
66 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia Podlužany - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Aglomerácia PODLUŽANY - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy- obecná kanalizácia, NN prípojky k ČS B, NN prípojky k ČS C BK4 807 696,90
67 Obec Hruboňovo Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia, Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia - zmena stavby pred dokončením BK4 249 951,46
68 Obec Hrušov ČOV a kanalizácia obce Hrušov BK4 162 225,07
69 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec BK4 563 923,84
70 Obec Chanava Kanalizácia Chanava BK4 153 602,67
71 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča BK4 409 959,70
72 Obec Jablonov ČOV Jablonov BK4 263 417,98
73 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jabloňové BK4 397 477,71
74 Obec Jarabina Jarabina - Kanalizácia, Dobudovanie rozšírenie kanalizácií v aglomerácii Stará Ľubovňa SO 0401 Jarabina - kanalizácia BK4 370 190,69
75 Obec Jarok Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Jarok (Splašková kanalizácia -2.etapa) BK4 723 914,21
76 Obec Jasenová Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín - splašková kanalizácia BK4 488 320,53
77 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia BK4 861 250,58
78 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce BK4 46 903,13
79 Obec Jovice Kanalizácia Jovice, ČOV Jovice, Rozšírenie spoločnej ČOV Jovice, Kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník BK4 442 044,71
80 Obec Kamenica Kamenica - Kanalizácia BK4 399 025,17
81 Obec Kamienka Celoobecná kanalizácia Kamienka BK4 94 561,08
82 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice, Obce v povodí Blavy II. - splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice - doplnok č. 1 BK4 411 000,00
83 Obec Kendice EKOTORYSA- Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Kendice- Kanalizácia, rozšírenie BK4 242 025,11
84 Obec Klčov VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV - časť kanalizácia BK4 1 156 603,98
85 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov I. a II. etapa BK4 481 892,15
86 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany BK4 153 908,15
87 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa BK4 192 845,00
88 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce BK4 710 671,62
89 Obec Krajné Kanalizácia v obci Krajné - systém PRESSKAN,Tlakové kanalizačné prípojky v miestnej časti Krajné BK4 113 093,70
90 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany BK4 350 000,00
91 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV BK4 1 218 101,87
92 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV BK4 269 817,49
93 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov, ČOV v obci Kyjov BK4 399 593,68
94 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb BK4 450 449,01
95 Obec Ladice Ladice - kanalizačná sieť, Ladice - kanalizačná sieť, zmena stavby pred dokončením BK4 503 290,82
96 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba BK4 382 800,00
97 Obec Lazy pod Makytou Lúky - kanlaizácia a ČOV, stavebný objekt Kanlaizácia splašková - predĺženie hlavného zberača - stoka A BK4 66 487,71
98 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana BK4 744 500,00
99 Obec Lemešany Kanalizácia a ČOV aglomerácie Lemešany - I. etapa : ČOV Lemešany BK4 300 000,00
100 Obec Ličartovce Ličartovce, ČOV II. etapa BK4 191 449,32
101 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I a II etapa BK4 171 638,78
102 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka BK4 262 344,25
103 Obec Lúčnica nad Žitavou Lúčnica nad Žitavou - kanalizácia BK4 220 000,00
104 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV - kanalizácia Lúka, Lúka - PRIELOHY, Technická infraštruktúra - IBV, Kanalizačné prípojky k rodinným domom BK4 764 026,46
105 Obec Malé Kozmálovce Spoločná kanalizácia pre Združenie obcí Dudok - Nový Tekov a Malé Kozmálovce BK4 256 693,35
106 Obec Malé Ripňany Kanalizácia Obce Malé Ripňany BK4 650 077,18
107 Obec Malý Cetín Malý Cetín - kanalizácia BK4 200 000,00
108 Obec Malý Kamenec ČOV Malý Kamenec - spoločná ČOV obcí Malý Kamenec a Veľký Kamenec BK4 235 649,61
109 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý Šariš II. etapa BK4 185 886,00
110 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I. etapa BK4 351 521,00
111 Obec Martovce "Martovce, obecná ČOV ""DUCI"" pre 1000 EO" BK4 150 591,50
112 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou - Splašková kanalizácia a ČOV BK4 302 100,99
113 Obec Merašice Čistiareň odpadových vôd - Merašice, SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť BK4 570 000,00
114 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor BK4 428 075,15
115 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia - I. stavba BK4 114 010,59
116 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV BK4 577 185,24
117 Obec Nadlice Odvedenie odpadových vôd Nadlice - II. etapa BK4 879 642,65
118 Obec Nemešany ČOV Nemešany BK4 166 681,96
119 Obec Nevidzany Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany BK4 148 180,00
120 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión BK4 400 700,00
121 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1.stavba BK4 285 000,00
122 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov BK4 926 993,05
123 Obec Nová Dedinka Nová Dedinka - kanalizácia s napojením na ČOV Veľký Biel BK4 336 095,63
124 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia BK4 406 607,31
125 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, I. etapa BK4 380 000,00
126 Obec Nové Sady Nové Sady - kanalizácia BK4 620 000,00
127 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia BK4 265 504,81
128 Obec Obeckov Obeckov tlaková kanalizácia PRESSKAN + Obeckov ČOV BK4 507 871,89
129 Obec Obyce Obyce - kanalizácia BK4 137 122,36
130 Obec Olcnava Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV BK4 83 437,62
131 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia BK4 796 682,79
132 Obec Orechová Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová BK4 353 552,42
133 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV - časť kanalizácia BK4 456 994,89
134 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice BK4 238 985,68
135 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia BK4 151 925,43
136 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie BK4 300 197,67
137 Obec Palota Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Palota-II.etapa BK4 56 638,51
138 Obec Paňa Kanalizácia Paňa - I., II. Etapa BK4 944 068,28
139 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie Pastovce BK4 400 000,00
140 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce BK4 165 000,00
141 Obec Pastuchov Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť, Čistiareň odpadových vôd Pastuchov BK4 600 000,00
142 Obec Pavlice Pavlice - splašková kanalizácia a čerpacia stanica BK4 260 000,00
143 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek BK4 275 010,23
144 Obec Pichne Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Pichne - II. etapa BK4 495 695,40
145 Obec Podhorany Podhorany – obecná kanalizácia II. stavba, časť Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie BK4 259 480,93
146 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV BK4 768 032,27
147 Obec Podhradík Podhradík - kanalizácia BK4 288 315,45
148 Obec Pohranice ČOV 1 200 E.O Pohranice, II. etapa BK4 356 250,00
149 Obec Poráč Kanalizácia Obce Poráč I. etapa, Kanalizácia Obce Poráč I.etapa - rozšírenie BK4 144 228,49
150 Obec Poráč Kanalizácia Obce Poráč II. etapa BK4 409 116,25
151 Obec Poša Poša - Splašková kanalizácia BK4 696 216,20
152 Obec Potônske Lúky Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 - II. etapa BK4 272 901,97
153 Obec Potônske Lúky Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 BK4 136 966,59
154 Obec Povoda Povoda - kanalizácia BK4 142 323,30
155 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia I. a II. stavba, Pozdišovce - kanalizácia - zmena výtlačného potrubia z ČS3 do zberača B BK4 820 180,00
156 Obec Prietržka Odkanalizovanie združených obcí VIESKY BK4 232 434,93
157 Obec Pružina Pružina - kanalizácia a ČOV, Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové BK4 1 103 900,00
158 Obec Pusté Úľany Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií BK4 2 397 126,87
159 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou BK4 909 100,13
160 Obec Rudník SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník BK4 264 650,48
161 Obec Rudno nad Hronom Čistiarne odpadových vôd v obci Rudno nad Hronom BK4 243 798,50
162 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov BK4 2 213 038,30
163 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce, Kanalizácia obce Rybník, časť Kanalizačné prípojky BK4 456 170,00
164 Obec Sedlice Kanalizácia a ČOV v obci Sedlice BK4 300 000,00
165 Obec Sejkov Kanalizácia obce Sejkov BK4 77 498,90
166 Obec Skároš ČOV - Skároš BK4 470 774,32
167 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina BK4 210 654,78
168 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - 1. stavba BK4 409 000,00
169 Obec Slavošovce Splašková kanalizácia Slavošovce - 2. stavba BK4 426 945,00
170 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany BK4 400 000,00
171 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa BK4 337 901,91
172 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica, IBV Lúky - rozšírenie inžinierskych sietí, IBV Senná lúka, Kanalizačné prípojky BK4 470 000,00
173 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany, Káblová prípojka NN pre čerpaciu kanalizačnú stanicu BK4 283 000,00
174 Obec Slovenské Krivé Splašková Kanalizácia Slovenské Krivé BK4 300 000,00
175 Obec Sokoľ Sokoľ - kanalizácia a ČOV BK4 1 537 996,80
176 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor BK4 484 528,42
177 Obec Spišské Tomášovce Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Spišské Tomášovce - II. etapa BK4 199 607,11
178 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV BK4 611 715,23
179 Obec Stuľany Kanalizácia pre obec Stuľany, Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany BK4 489 036,83
180 Obec Svederník ČOV Svederník BK4 392 205,68
181 Obec Svidnička KANALIZÁCIA SVIDNIČKA BK4 312 080,00
182 Obec Svinia Kanalizácia a ČOV obce Svinia, 1. stavba, Kanalizácia a ČOV obce Svinia, 2. stavba BK4 342 404,69
183 Obec Šajdíkove Humence Kanalizácia a ČOV, Šajdíkove Humence - Dojč BK4 261 820,00
184 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV + rómska osada BK4 394 461,14
185 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar BK4 333 260,00
186 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - Kanalizácia BK4 600 000,00
187 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekolďany BK4 510 000,00
188 Obec Teplička SO 02 - Čistiareň odpadových vôd /ČOV/ Teplička BK4 351 824,63
189 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves BK4 235 000,00
190 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec BK4 295 317,97
191 Obec Trnava pri Laborci Kanalizácia Trnava pri Laborci BK4 444 752,00
192 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia, kanalizačné prípojky BK4 710 629,10
193 Obec Úbrež Tlaková kanalizácia a ČOV - I. etapa BK4 135 970,00
194 Obec Uhrovec Uhrovec - kanalizácia a ČOV pri obecnom úrade, rozšírenie kapacity BK4 201 026,03
195 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža BK4 247 904,51
196 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany BK4 548 537,60
197 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia BK4 607 889,00
198 Obec Veľká Lesná Kanalizácia a ČOV Veľká Lesná - I. etapa BK4 83 967,82
199 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV BK4 716 016,27
200 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa BK4 556 448,25
201 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník BK4 259 492,06
202 Obec Veterná Poruba Kanalizácia a ČOV Veterná Poruba BK4 214 672,44
203 Obec Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom - verejná kanalizácia a ČOV - 1.stavba BK4 1 598 591,00
204 Obec Vinosady Vinosady - kanalizácia a ČOV BK4 231 061,86
205 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia BK4 214 472,82
206 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí VIESKY BK4 739 771,33
207 Obec Výborná Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom znevýhodnených skupín obyvateľstva -Obec Výborná - D6 BK4 174 580,22
208 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba BK4 285 000,00
209 Obec Vyšné Remety Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Vyšné Remety BK4 213 490,31
210 Obec Vyšné Repaše Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše BK4 87 370,79
211 Obec Záborské Záborské - kanalizácia BK4 3 213 608,16
212 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV BK4 266 628,65
213 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie BK4 842 657,49
214 Obec Zbudza Kanalizácia Zbudza BK4 725 047,04
215 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN+ČOV BK4 337 054,64
216 Obec Žalobín Žalobín - kanalizácia obce BK4 191 097,66
217 Obec Ždaňa ČOV Ždaňa BK4 78 273,27
218 Obec Žehňa Žehňa, rómska osada - Kanalizácia a ČOV BK4 212 263,48
219 Obec Žiar Splašková kanalizácia Žiar - III. a IV. etapa BK4 176 000,00
220 Obec Žibritov Vodovod a kanalizácia v obci Žibritov - časť kanalizácia BK4 255 613,55
221 Obec Žirany Žirany - verejná kanalizácia BK4 580 000,00
222 "Združenie obcí ""Mikroregión Dolná Svinka""" Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec BK4 304 398,41

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

1 Mesto Strážske Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske - SO 03 Stoka A (3.etapa) BK5 264 890,00
2 Mesto Šaštín-Stráže Šaštín-Stráže - Zápotočná ulica - kanalizácia BK5 243 473,32
3 Mesto Trstená Rozšírenie kanalizácie ul. Úzka Trstená - 01 Kanalizácia BK5 10 500,00
4 Mesto Vráble Kanalizácia ulíc Vráble, miestna časť Dyčka BK5 262 891,65
5 Mesto Vrútky Vrútky, ul. Karvaša-Bláhovca, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie (časť kanalizácia) BK5 340 143,01
6 Mestská časť Bratislava - Čunovo Obytná zóna Zichyho tably sektor A/1, A/2, obj. SO-01 Rozšírenie verejnej kanalizácie, ČS, SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu BK5 93 468,45
7 Obec Andovce Andovce - Infraštruktúra Pod kalváriou II. etapa - objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 08 kanalizačné prípojky BK5 251 764,23
8 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce BK5 163 295,09
9 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia BK5 101 260,14
10 Obec Bobrov BOBROV - rozšírenie kanalizácie a vodovodu - časť kanalizácia BK5 288 532,52
11 Obec Boleráz Celoobecná kanalizácia Boleráz 1. stavba - 2 . etapa BK5 181 053,22
12 Obec Budča Budča, Rozšírenie kanalizácie BK5 849 965,83
13 Obec Černík "Zmena stavby ""kanalizácia Černík"" pred jej dokončením" BK5 513 433,20
14 Obec Dohňany Rozšírenie kanalizácie o stoku AIIb - kanalizácia II. etapa BK5 92 021,64
15 Obec Dojč Dojč - rozšírenie splaškovej kanalizácie BK5 213 642,67
16 Obec Dolná Tižina Predĺženie kanalizácie vodovodu ulica Za vrchom, Predĺženie kanalizácie stoka K10 - ul. Hodoňová, Predĺženie vodovodu Hodoňová cesta - Dolná Tížina (časť kanalizácia) BK5 177 132,78
17 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica BK5 302 225,15
18 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov BK5 139 383,28
19 Obec Fričkovce Fričkovce - kanalizácia (rozšírenie 2) BK5 73 697,70
20 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce BK5 33 865,30
21 Obec Habovka Rozšírenie kanalizácie Kubáňovka - Úboč, objekt SO 01: Splašková kanalizácia BK5 139 509,43
22 Obec Chmeľov Chmeľov,kanalizácia v rómskej osade BK5 109 108,82
23 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob - Čierna voda - verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská BK5 927 829,09
24 Obec Jakubov Kanalizácia - II. etapa, 1. časť, a II. etapa, 2. časť BK5 359 671,14
25 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete (časť kanalizácia) BK5 120 190,37
26 Obec Kočovce Kočovce - Rozšírenie kanalizácie DN 300, ČS - Lokalita pri štadióne BK5 57 320,46
27 Obec Kokošovce "Kokošovce, miestna komunikácia ""Štreka"", SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia" BK5 315 267,45
28 Obec Kráľova Lehota Kanalizácia a ČOV Kráľova Lehota, Dostavba splaškovej kanalizácie, Kráľova Lehota BK5 244 426,74
29 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany, 2.etapa BK5 208 509,23
30 Obec Krčava Krčava kanalizácia - SO 01 Splašková kanalizácia ST - 1 BK5 63 978,38
31 Obec Lackovce "Inžinierske siete pre IBV ""Za Kordoškovou"", SO 01 - Kanalizácia" BK5 54 187,71
32 Obec Letničie Letničie - Splašková kanalizácia, II. etapa BK5 403 642,86
33 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina (časť kanalizácia) BK5 318 009,68
34 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec - rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Krivý kút (časť kanalizácia) BK5 44 865,97
35 Obec Lokca "Vodovod a kanalizácia pre IBV ""Pod Košariská"" - Lokca, SO 02: Splašková kanalizácia" BK5 63 000,00
36 Obec Lubeník Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie BK5 1 147 147,42
37 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa, Oplotenie areálu podtlakovej stanice na pozemku parc. č.: 309/289 v katastr. území Malé Dvorníky BK5 296 256,54
38 Obec Malé Leváre Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu, časť kanalizácia BK5 1 715 730,90
39 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa BK5 361 100,00
40 Obec Mlynica Súbor rodinných domov Pieskovisko II. - Mlynica BK5 399 765,26
41 Obec Mokrý Háj "Kanalizačné prípojky na stoke ""B"" od Š0 - Š61" BK5 115 807,11
42 Obec Nižný Klátov Nižný Klátov dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ - I.etapa BK5 66 310,21
43 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia, NN prípojka k ČS A1, B, C, D, E, F, G, H, I, SO 16.6 Prípojka nn k ČS - ND - hlavná BK5 3 521 846,97
44 Obec Oľšov Obecná kanalizácia Oľšov - čerpacie šachty BK5 21 084,63
45 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici (SO 3.2, SO 6.2) BK5 174 758,18
46 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici (SO 4.2) BK5 172 283,82
47 Obec Oravský Podzámok IBV Stodolisko II, SO 06: Splašková kanalizácia BK5 296 402,21
48 Obec Osikov Osikov - rozšírenie kanalizácie BK5 173 061,36
49 Obec Ostrá Lúka Ostrá Lúka - Úhrbie - Ovčín, Inžinierske siete, Objekt: Verejná splašková kanalizácia BK5 219 240,91
50 Obec Padáň Padáň kanalizácia BK5 396 904,37
51 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa BK5 34 178,61
52 Obec Patince Patince - celo obecná kanalizácia 4. etapa BK5 332 742,06
53 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa BK5 2 944 484,36
54 Obec Podlužany Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia, NN prípojka k ČS F, NN prípojka k ČS E BK5 777 099,03
55 Obec Prašice Prašice, kanalizácia 4.stavba BK5 284 499,99
56 Obec Pribylina Rozšírenie verejnej kanalizácie obce Pribylina BK5 54 678,22
57 Obec Pribylina IBV Pribylina a polyfunkčné domy - Medzi záhradami - I. a II. etapa - SO 04 Verejná kanalizácia splašková a prípojky pre RD - verejná časť BK5 109 121,69
58 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I. stavba, Pukanec - obecná kanalizácia, 1. stavba - SO 105 - elektrická prípojka NN k spoločnej ČS 1 a ČS 2 BK5 3 071 913,76
59 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie splaškovej kanalizácie za železnicou BK5 403 291,56
60 Obec Rožkovany Obytná skupina IBV Rožkovany - obytná zóna Jeruzalem - Objekty technickej infraštruktúry I. etapa BK5 214 898,91
61 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ BK5 70 621,82
62 Obec Spišské Bystré Rekonštrukcia stokovej siete - Hviezdoslavova ulica Spišské Bystré BK5 145 000,00
63 Obec Spišský Hrhov Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa - SO 02 splašková kanalizácia, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa - SO 02 splašková kanalizácia BK5 99 351,00
64 Obec Spišský Štvrtok Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké BK5 220 983,31
65 Obec Šelpice Kanalizácia Šelpice BK5 198 595,67
66 Obec Šenkvice Splašková kanalizácia III. etapa - ul. Modranská, Nádražná, Horná - líniová stavba, Obecná splašková kanalizácia, vetvy: AII-3-1, AII-3-2, AVI-1 a AII-4 BK5 213 642,67
67 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia, II. etapa BK5 342 330,41
68 Obec Tomášov Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma BK5 341 969,90
69 Obec Trakovice Kanalizácia Trakovice 2. Etapa - dostavba BK5 456 477,80
70 Obec Trenčianska Teplá Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá II. BK5 241 511,69
71 Obec Ulič Ulič - rozšírenie kanalizácie IV. Časť, líniová stavba, k. ú. Ulič BK5 90 900,59
72 Obec Vaniškovce Vaniškovce rozšírenie kanalizácie BK5 278 808,20
73 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV, Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových vôd do ČOV - zmena stavby pred dokončením BK5 25 227,37
74 Obec Veľké Zálužie Výstavba verejných rozvodov vody a kanalizácie - Pripojenie miestnej časti Titvaň - časť kanalizácia BK5 444 052,62
75 Obec Vidiná Kanalizácia obce Vidiná III. etapa BK5 488 241,01
76 Obec Vitanová Vitanová - splašková kanalizácia II., III. a IV. etapa BK5 115 064,79
77 Obec Vyšné Ružbachy Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Vyšné Ružbachy BK5 102 998,41
78 Obec Zemné Zemné- časť Pod Záhradami - Kanalizácia BK5 382 968,41
79 Obec Žakovce Žakovce - rozšírenie kanalizácie a vodovodu BK5 28 298,79
80 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč BK5 380 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

1 Obec Bernolákovo Protipovodňová ochrana v k. ú. Bernolákovo - IV. etapa BP1 109 063,17
2 Obec Brestov Protipovodňová ochrana potoka Brestov BP1 938 726,08
3 Obec Dedačov Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov BP1 285 000,00
4 Obec Fričovce Protipovodňová ochrana Fričovce BP1 189 998,71
5 Obec Jasenov Úprava potoka Zlámaný šanec, v obci Jasenov v dĺž. 237,0m Rkm 0,750 - 0,987 BP1 134 582,17
6 Obec Kráľovce Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce BP1 406 410,00
7 Obec Krásny Brod Úprava potoka Krásny Brod BP1 190 000,00
8 Obec Krížová Ves Stavebné úpravy a rozšírenie regulácie v Krížovej Vsi BP1 234 061,56
9 Obec Ličartovce Protipovodňová ochrana Ličartovce BP1 189 999,01
10 Obec Lopúchov Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Lopúchov BP1 200 000,00
11 Obec Mad Mad - Odstránenie dnových sedimentov na vodnej ploche CSATORNA BP1 16 610,94
12 Obec Málinec Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku BP1 176 111,63
13 Obec Nededza Nedezda - rekonštrukcia potoka Kotrčiná BP1 92 658,66
14 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka BP1 309 189,82
15 Obec Radôstka Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 3,623 - 3,885 BP1 95 211,00
16 Obec Roškovce Úprava vodného toku v obci Roškovce BP1 158 193,00
17 Obec Toporec Protipovodňová ochrana intravilánu obce Toporec BP1 142 075,18
18 Obec Turcovce Odvodňovacie zariadenie - odvedenie vody z povrchového odtoku BP1 258 686,25
19 Obec Víťaz Viťaž - úprava Dolinského potoka BP1 189 999,05
20 Obec Zlaté Protipovodňová ochrana Zlatianskeho potoka a jeho prítokov v obci Zlaté BP1 796 078,07

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

1 Mesto Nováky Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok a Trenčianska: Lokalita č. 3 - Trenčianska SO-3 Trenčianska BP2 30 202,89
2 Mesto Trstená Dažďová kanalizácia sídlisko Hrady, Trstená, objekt: SO 03: Ulica Š. Furdeka. BP2 168 500,00
3 Obec Alekšince Alekšince - odvedenie prívalových dažďových vôd BP2 54 500,00
4 Obec Budkovce Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Budkovce BP2 34 030,87
5 Obec Čabiny Ochrana zastavanej časti obce Čabiny proti prívalovým vodám. BP2 106 939,79
6 Obec Čalovec Čalovec, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 685,09
7 Obec Číčov Číčov, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 56 858,87
8 Obec Davidov Odvodnenie cintorína v obci Davidov BP2 85 164,63
9 Obec Dedinka Rekonštrukcia jarkov a odvodňovacieho systému v obci Dedinka BP2 311 606,07
10 Obec Dúbravy Kanalizácia Dúbravy BP2 60 062,93
11 Obec Ďurďošík Ďurďošík - odvodňovacie zariadenia BP2 309 286,37
12 Obec Hrádok Rekonštrukcia starej a dobudovanie novej dažďovej kanalizácie obce, časť k výhonu BP2 135 841,93
13 Obec Hriadky Hriadky - obnova siete rigolov BP2 7 620,01
14 Obec Chrámec Odvedenie vôd z povrchového odtoku v obci Chrámec BP2 73 903,19
15 Obec Chtelnica SO 01 Protipovodňová ochrana v lokalite Zigmundíková ulica BP2 97 186,80
16 Obec Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec - odvodňovacie priekopy v obci BP2 95 735,89
17 Obec Iža Iža - preventívne opatrenia na ochranu pred prívalovými vodami BP2 38 801,54
18 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou – Protipovodňová hrádza BP2 406 935,12
19 Obec Kapušianske Kľačany Ochrana územia obce Kapušianske Kľačany pred vnútornými vodami BP2 18 524,19
20 Obec Koňuš Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Koňuš BP2 34 118,13
21 Obec Koromľa Koromľa - obnova siete rigolov BP2 23 000,00
22 Obec Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom , minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 681,71
23 Obec Krčava Preventívne opatrenia na ochranu pred záplavami BP2 28 357,93
24 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík BP2 151 978,98
25 Obec Lipník IBV Lipník - II. časť, IO Dažďová kanalizácia BP2 78 597,57
26 Obec Ľubeľa Odvodnenie Ľubeľa - Hôrka BP2 52 449,36
27 Obec Lúčka Dážďová kanalizácia BP2 97 256,34
28 Obec Marcelová Marcelová, rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových zariadení v obci BP2 406 701,28
29 Obec Medzibrodie nad Oravou Súbor stavieb pri pozemkových úpravách v obci Medzibrodie nad Oravou, objekt: Protipovodňová ochranná hrádza BP2 215 571,21
30 Obec Moča Odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 690,63
31 Obec Modrany Modrany, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 228,13
32 Obec Moravany Moravany - úprava odvodňovacieho kanála BP2 33 943,49
33 Obec Mužla Mužla, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 686,68
34 Obec Nižný Klátov Nižný Klátov - obnova siete rigolov BP2 24 000,00
35 Obec Nová Vieska Nová Vieska - odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 673,98
36 Obec Nový Tekov Nový Tekov, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v obci BP2 20 705,83
37 Obec Obišovce Obišovce - odvedenie dažďových vôd BP2 125 420,04
38 Obec Ostrá Lúka Protipovodňové opatrenia BP2 294 552,72
39 Obec Peder Peder - Protipovodňové opatrenia BP2 448 520,00
40 Obec Plášťovce Plášťovce, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 28 283,18
41 Obec Prašice Prašice, kanalizácia a ČOV, Ochrana intravilánu pre škodiacimi splachmi z polí BP2 194 741,88
42 Obec Pribeta Pribeta, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 676,60
43 Obec Rudinka Revitalizácia poškodenej krajiny a protipovodňové opatrenia v Obci Rudinka BP2 60 160,64
44 Obec Ruská Bystrá Odvedenie dažďových vôd v obci Ruská Bystrá BP2 33 688,40
45 Obec Sedlice Sedlice - Miestne komunikácie, SO 01.2 Bajerovská ulica, SO 01.3 Vyšný koniec BP2 367 929,30
46 Obec Slatina Slatina, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 17 225,53
47 Obec Sliepkovce Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Sliepkovce BP2 34 096,87
48 Obec Stožok Stožok, kanalizácia a ČOV, II. etapa BP2 297 971,11
49 Obec Svätuše Preventívne opatrenia na ochranu pred záplavami - Obec Svätuše BP2 21 175,42
50 Obec Svodín Svodín - odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 684,79
51 Obec Trsťany Trsťany - odvodňovacie zariadenia BP2 303 608,83
52 Obec Trstice Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce Trstice BP2 334 610,93
53 Obec Tušice Obnova a rekonštrukcia systémov odvodňovacích zariadení v obci Tušice I.etapa BP2 33 850,34
54 Obec Veľká Čalomija Rekonštrukcia spoločných zariadení na odvádzanie povrchových vôd v katastri obci Veľká Čalomija BP2 151 577,15
55 Obec Veľké Turovce Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov v obci Veľké Turovce BP2 181 974,66
56 Obec Vlachy Protipovodňové opatrenia obce Vlachy - časť Krmeš, objekt: SO 02 - Zachytenie a odvedenie povrchových prívalových dažďových vôd BP2 77 949,26
57 Obec Vyšný Čaj Povodňové škody - obnova a výstavba nových rigolov BP2 117 162,91
58 Obec Zemplín Ochrana územia obce Zemplín pred vnútornými vodami II. etapa BP2 40 904,89
59 Obec Zlatná na Ostrove Zlatná na Ostrove, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 22 679,27
60 Obec Žemberovce Žemberovce, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce BP2 20 713,18
61 Obec Sklabiňa Rekonštrukcia ciest a chodníkov Sklabiňa, SO 02 Dažďová kanalizácia BP2 82 751,04

Činnosť BR1: Rybárstvo

1 Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Ničivé následky vypúšťania kalov do Veľkej Vody – rybársky revír č. 1-1040-1-1 a návrh na obnovu ichtyocenóz. BR1 9 690,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

1 Obec Abrahámovce Vodovod pre obec Abrahamovce I. etapa II. stavba BV1 37 947,91
2 Obec Andovce Andovce - Infraštruktúra Pod kalváriou II. etapa - objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, Technická infraštruktúra pre II. etapu, Pri kalvárii II, objekt SO 06 vodovodné prípojky BV1 75 926,00
3 Obec Bajtava Bajtava - vodovod BV1 36 521,52
4 Obec Beňadovo Beňadovo-vodovod-objekt 1, Účelová komunikácia k vodojemu BV1 38 873,93
5 Obec Bíňovce Skupinový vodovod Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 4. stavba BV1 58 142,95
6 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka BV1 152 433,48
7 Obec Breza Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, etapa 2 BV1 228 247,94
8 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina BV1 1 353 337,88
9 Obec Brzotín Brzotín – rozšírenie vodovodu BV1 331 825,78
10 Obec Buclovany Vodovod pre obec Buclovany I.etapa III.stavba BV1 36 357,23
11 Obec Čelovce Čelovce - vodovod, stavebný objekt Obecný vodovodný systém BV1 728 452,46
12 Obec Čeľovce IV. stavba - Rozvod vody v obci Čeľovce BV1 191 931,00
13 Obec Dolná Breznica D. Breznica - rozvod vody BV1 380 165,25
14 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod BV1 600 000,00
15 Obec Domaňovce SO 06.04.1 Domaňovce - Výstavba novej rozvodnej siete BV1 575 596,20
16 Obec Drženice Vodovod Drženice, Vodovodné prípojky SO-03 a SO- 05 BV1 590 508,93
17 Obec Egreš V. stavba - Rozvod vody v obci Egreš BV1 396 858,10
18 Obec Holiša Vodovod Holiša BV1 150 000,00
19 Obec Hontianske Trsťany Hontianske Trsťany - vodovod BV1 253 093,00
20 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod BV1 600 000,00
21 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod BV1 210 000,00
22 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky BV1 345 629,49
23 Obec Hviezdoslavov Hviezdoslavov- Vodovod BV1 712 420,00
24 Obec Chmeľnica Chmelnica IBV Pri Trati, SO 511 - 00 VODOVOD BV1 64 220,00
25 Obec Chmeľov Chmeľov, verejný vodovod, I. etapa BV1 604 328,15
26 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany - líniová stavba BV1 310 000,00
27 Obec Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce, zmena napojenia BV1 147 789,96
28 Obec Jelšovce Jelšovce - Vodovod BV1 544 468,56
29 Obec Jovsa Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa BV1 1 406 930,49
30 Obec Kašov Skupinový vodovod Sl.N.Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť obce Kašov BV1 167 102,15
31 Obec Kazimír Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina BV1 1 827 824,90
32 Obec Koprivnica Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II.etapa II.stavba Koprivnica-prívod vody BV1 268 381,07
33 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod BV1 403 883,77
34 Obec Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec, rozšírenie vodovodu, II. etapa, Kysucký Lieskovec - vodovod III. stavba, IV. Stavba, Kysucký Lieskovec - Vodovod - Pripojenie domových vodovodných prípojok BV1 1 243 395,07
35 Obec Lastovce Vodovod Lastovce BV1 158 111,31
36 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. etapa BV1 485 877,53
37 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II. etapa BV1 252 000,00
38 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín BV1 112 473,83
39 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina BV1 1 702 315,30
40 Obec Mládzovo Mládzovo - vodovod BV1 405 489,60
41 Obec Nemešany Vodovod Nemešany BV1 138 141,51
42 Obec Norovce Norovce-obecný vodovod, Stavebné úpravy prístupovej komunikácie k Vodojemu BV1 321 121,49
43 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce BV1 352 866,10
44 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod BV1 157 615,23
45 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod BV1 407 094,00
46 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom BV1 339 240,00
47 Obec Pinciná Pinciná - obecný vodovod BV1 70 000,00
48 Obec Plechotice III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice BV1 95 010,27
49 Obec Podkriváň Podkriváň, zásobovanie obce pitnou vodou BV1 162 011,10
50 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod BV1 198 000,00
51 Obec Prosačov Vodovod Remeniny-Prosačov-Matiaška-Ďurďoš BV1 1 096 960,00
52 Obec Radôstka Radôstka - napojenie na SKV NB - ČA - ŽA, II. etapa, SO 04 BV1 114 835,15
53 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou BV1 411 230,42
54 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré - vodovod BV1 408 842,00
55 Obec Sliepkovce Vodovod - Sliepkovce BV1 40 200,00
56 Obec Slovenská Kajňa Vodovod Slovenská Kajňa, Benkovce - Rozvodná sieť Sl. Kajňa - osada Grúň BV1 107 353,65
57 Obec Soboš Vodovod Matovce - Soboš BV1 176 339,38
58 Obec Suchá nad Parnou Obecný vodovod II. etapa BV1 188 100,00
59 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod BV1 259 121,96
60 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš BV1 245 230,07
61 Obec Svinica Svinica - vodovod - I. etapa, Svinica - vodovod - II. etapa BV1 400 000,00
62 Obec Širkovce Rozvod vody - Širkovce BV1 107 400,15
63 Obec Trnava pri Laborci Vodovod Trnava pri Laborci - I. etapa BV1 332 686,00
64 Obec Tulčík Tulčík - vodovod BV1 950 000,00
65 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice BV1 304 461,00
66 Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves - Obecný vodovod BV1 161 022,56
67 Obec Úbrež Vodovod Úbrež - rozšírenie BV1 225 767,00
68 Obec Veľká Lomnica NATUR RESORT LOMNICA - INŽINIERSKE SIETE - SO 22 Areálový rozvod pitnej vody BV1 66 662,45
69 Obec Veľké Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia BV1 142 250,88
70 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa BV1 227 604,68
71 Obec Vyšná Šebastová Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa BV1 843 172,49
72 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou BV1 367 045,46
73 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír BV1 214 000,00
74 Obec Zbehy Zbehy - celoobecný vodovod BV1 258 088,17
75 Obec Zemplínske Jastrabie Južný Zemplín - Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov- vodovod BV1 34 104,51
76 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba BV1 269 835,96

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

1 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice BV2 745 896,85
2 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA BV2 320 000,00
3 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice BV2 317 715,44
4 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť BV2 284 558,80
5 Obec Buglovce Obecný vodovod Bugľovce BV2 127 026,50
6 Obec Bžany Vodovod Bžany BV2 224 328,46
7 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 3. stavba, Celoobecný vodovod Cífer - 4. stavba BV2 201 754,17
8 Obec Čirč Vodovod Čirč BV2 204 818,78
9 Obec Demjata SO 06 Demjata - vodovod, I. etapa BV2 637 593,25
10 Obec Fijaš Vodovod Fijaš BV2 157 056,33
11 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné BV2 266 333,50
12 Obec Janov Janov - verejný vodovod BV2 275 828,54
13 Obec Jasenica Jasenica - obecný vodovod BV2 250 000,00
14 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov - časť vodovod BV2 255 887,16
15 Obec Košecké Podhradie Obecný vodovod-Malé Košecké Podhradie BV2 14 249,01
16 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie BV2 164 556,34
17 Obec Lednica Lednica-vodovod II.stavba BV2 152 679,63
18 Obec Lúčka VODOVOD LÚČKA BV2 737 097,76
19 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou - časť vodovod BV2 130 398,79
20 Obec Nandraž Vodovod Nandraž BV2 31 040,64
21 Obec Nové Sady Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu BV2 370 665,00
22 Obec Oravská Polhora Oravská Polhora - prívod vody z Hlasnej rieky BV2 200 000,00
23 Obec Pavlova Ves Bobrovček, Pavlova Ves, Liptovské Beharovce - skupinový vodovod II. a III. etapa BV2 191 326,89
24 Obec Proč Proč - verejný vodovod BV2 96 852,50
25 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou BV2 475 000,00
26 Obec Vislava Vodovod Vislava BV2 799 551,15
27 Obec Víťaz Víťaz - Obecný vodovod BV2 385 741,80
28 Obec Vrchteplá CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV BV2 327 130,18
29 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše BV2 202 167,20
30 Obec Zubák Zubák - vodovod BV2 81 969,53
31 Obec Žibritov Vodovod a kanalizácia v obci Žibritov - časť vodovod BV2 130 902,79

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

1 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica, Jergyštôlňa - vodovod BV3 405 171,18
2 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie BV3 237 014,99
3 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu BV3 232 443,73
4 Obec Banka Rozšírenie vodovodu BANKA, Podhorská ul. BV3 283 729,26
5 Obec Belá Belá - Nižné a Vyšné Kamence - rekonštrukcia vodovodu BV3 575 914,33
6 Obec Beluša Beluša - Rybníky vodovod BV3 252 675,91
7 Obec Bobrov BOBROV - rozšírenie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod BV3 105 788,66
8 Obec Bobrovník "Rekreačný a športový areál ""LIVE PARK""" BV3 588 365,17
9 Obec Bohdanovce nad Trnavou IO 03 - Vodovod pre hlavnú stavbu IBV Mladý Potok, Bohdanovce nad Trnavou BV3 78 699,08
10 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu BV3 606 168,02
11 Obec Cígeľka Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu v obci Cigeľka, Prekládka vodovodného potrubia k rómskej osade BV3 13 649,06
12 Obec Čakajovce SO 02 zokruhovanie vodovodu BV3 29 975,71
13 Obec Čeľadince Vodovod - Čeľadince BV3 139 402,78
14 Obec Čierne Čierne, rozšírenie vodovodu lokality u Mojov, u Slivky BV3 304 950,57
15 Obec Čiližská Radvaň Zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou obyvateľov Čiližská Radvaň - Vodárenská čerpacia stanica, Vodovod Vrbina, Vodovod - breh kanála BV3 254 324,31
16 Obec Dlhé Pole Rekonštrukcia obecného vodovodu záhrady v Dlhom Poli BV3 120 522,95
17 Obec Dobrohošť Vodovod a kanalizácia BV3 124 570,34
18 Obec Dolná Streda OS IBV Pri Novej ulici - SO 130 Vodovod BV3 169 753,64
19 Obec Dolná Súča Rekonštrukcia vodovodu Dolná Súča BV3 516 657,70
20 Obec Dolná Tižina Predĺženie kanalizácie, vodovodu ul. Za vrchom, Predĺženie kanalizácie stoka K 10 ulica Hodoňová, Predĺženie vodovodu Hodoňová cesta - Dolná Tížina - časť vodovod BV3 81 078,90
21 Obec Drahovce Vonkajší vodovod Drahovce - Jozefov dvor BV3 504 409,39
22 Obec Drienovo Obec Drienovo vodovod - rekonštrukcia BV3 681 942,74
23 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu BV3 225 254,94
24 Obec Habovka Vodovod a kanalizácia pre IBV Zastudená, Habovka, I. etapa BV3 79 244,76
25 Obec Habura Habura - Vodovod 4. etapa, Rekonštrukcia prívodného vodovodného radu BV3 101 647,92
26 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu BV3 306 393,58
27 Obec Hruštín Miestne komunikácie Hruštín: SO-02a IBV Pod Uhliskom - Vodovodná sieť BV3 102 969,98
28 Obec Hruštín IBV Hruštín, m.č. Vaňovka - Hrady, Vodovodná sieť BV3 419 531,29
29 Obec Hubina "Rozšírenie obecného vodovodu - III. Tlakové pásmo, SO 03 prípojka NN pre čerpaciu stanicu pitnej vody ""ČS"" " BV3 216 342,17
30 Obec Jasenov Vodovod v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník - Jasenov BV3 116 348,35
31 Obec Kalinkovo Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie - časť vodovod BV3 77 225,46
32 Obec Kálnica Rekonštrukcia obecného vodovodu Kálnica, vetva A BV3 175 071,03
33 Obec Kaluža Rekonštrukcia vodovodu BV3 63 068,00
34 Obec Klin Klin- rozšírenie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod BV3 67 130,01
35 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete - časť vodovod BV3 159 011,67
36 Obec Kojšov Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov BV3 81 596,86
37 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa BV3 175 049,79
38 Obec Lackovce "Inžinierske siete pre IBV ""Za Kordoškovou"", SO 02 - Vodovod" BV3 68 307,09
39 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu BV3 79 304,33
40 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina - časť vodovod BV3 185 294,23
41 Obec Liptovský Trnovec Rozšírenie vodovodu a kanalizácie IBV Krivý kút Liptovský Trnovec - časť vodovod BV3 28 597,52
42 Obec Lúka Rekonštrukcia obecného vodovodu, Vetva A, Vetva 1 BV3 93 323,63
43 Obec Malé Leváre Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod BV3 631 778,53
44 Obec Milpoš Milpoš - rozšírenie vodných zdrojov BV3 239 891,72
45 Obec Mníšek nad Hnilcom Vodovod Mníšek nad Hnilcom II. etapa - rozvodné potrubie BV3 239 496,90
46 Obec Naháč Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč, Objekt SO 06 Oplotenie pramennej záchytky BV3 96 277,80
47 Obec Nižná Boca Nižná Boca-vodovod, III. a IV. stavba BV3 148 325,52
48 Obec Nová Bystrica Nová Bystrica Veľký Potok vodovod IV. etapa BV3 405 834,91
49 Obec Novoť NOVOŤ, rozšírenie vodovodnej siete - 5. etapa BV3 261 288,35
50 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici- SO 3.1, SO 6.1, SO 8.1. BV3 170 588,71
51 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO4.1, SO 5.1, SO 5.1.1. BV3 159 780,76
52 Obec Orešany Orešany - vodovod, kanalizácia a ČOV - časť vodovod BV3 304 649,27
53 Obec Pastuchov Pastuchov - rekonštrukcia vodovodu BV3 91 000,00
54 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce BV3 406 880,51
55 Obec Plavnica Rozšírenie vodovodnej siete BV3 189 840,02
56 Obec Poráč Poráč - rekonštrukcia vodovodu - II.etapa, SO 02 - Vodovodné prípojky BV3 219 720,95
57 Obec Potônske Lúky Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu BV3 417 702,91
58 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín, SO 06.6 Lúky, Majer, Pri ihrisku- splašková kanalizácia a SO 07 Lúky, Majer, Pri ihrisku - vodovod, Kanalizačné a vodovodné prípojky na vodnej stavbe - časť vodovod BV3 73 858,70
59 Obec Pribylina IBV PRIBYLINA A POLYFUNKČNÉ DOMY MEDZI ZÁHRADAMI - I. a II. ETAPA - Stavebný objekt: SO 03 Verejný vodovod a vodovodné prípojky pre RD- verejná časť BV3 116 792,94
60 Obec Pribylina Rozšírenie verejného vodovodu obce Pribylina BV3 52 742,66
61 Obec Rákoš Rozšírenie Muránskeho skupinového vodovodu, Červeňany - Rákošská Baňa - Rákoš, II. stavba BV3 146 547,06
62 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou BV3 404 660,33
63 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré BV3 465 962,15
64 Obec Sedliacka Dubová IBV Močiare. Sedliacka Dubová. SO-02 Splašková kanalizácia. SO-03 Vodovod. BV3 142 563,00
65 Obec Seňa Výstavba vodovodu v Seni, Kechneci, Milhosti a Belži BV3 408 101,19
66 Obec Sihelné VODOJEM HRÁDOK - SIHELNÉ BV3 185 784,96
67 Obec Smolinské Smolinské - IBV Pri škole - vodovod BV3 190 532,59
68 Obec Stročín Stročín - vodovod, prepojenie vodovodu BV3 71 137,47
69 Obec Štitáre Štitáre - rozšírenie vodovodu Pohranická ulica BV3 22 299,19
70 Obec Šurianky Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce BV3 196 994,21
71 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Dolina - Ťapešovo BV3 63 412,57
72 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora BV3 242 360,61
73 Obec Vaľkovňa Valkovňa Rómska osada-rekonštrukcia vodovodu BV3 163 110,07
74 Obec Veľké Zálužie Výstavba verejných rozvodov vody a kanalizácie - Pripojenie miestnej časti Titvaň - časť vodovod BV3 173 185,83
75 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska BV3 74 080,00
76 Obec Vlača Rekonštrukcia obecného vodovodu v obci Vlača BV3 78 723,40
77 Obec Vojčice Vojčice - vodovod BV3 213 000,00
78 Obec Vyšný Žipov Vyšný Žipov - Obecný vodovod BV3 307 193,88
79 Obec Záborské Vodovod Záborské - II. etapa, Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť rozšírenie vodovodu BV3 110 884,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

1 Obec Čamovce Čamovce - rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod, Rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod BV4 39 746,22
2 Obec Drahovce Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja BV4 123 438,26
3 Obec Kysucký Lieskovec Rozšírenie vodojemu pre obec Kysucký Lieskovec, Prístupová cesta k vodojemu BV4 251 477,00
4 Obec Tvrdošovce TVRDOŠOVCE - vežový vodojem, Tvrdošovce, vežový vodojem BV4 180 961,51
5 Obec Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou BV4 206 878,76
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
1 Mesto Dobšiná "Rekultivácia starej skládky TKO ""Bingarden""Dobšina" C1 58 460,00
2 Obec Čereňany Sanácia environmentálnej záťaže - Čereňany, II., III. a IV. etapa C1 150 812,81
3 Obec Čierne Kľačany Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Čierne Kľačany C1 329 600,75
4 Obec Farná Rekultivácia skládky TKO Farná C1 85 372,85
5 Obec Hendrichovce Uzavretie a rekultivácia odpadov Hendrichovce C1 212 914,53
6 Obec Klenov Uzavretie a rekultivácia skládky v obci Klenov C1 237 409,92
7 Obec Stročín Rekultivácia skládky TKO Stročín C1 283 148,53
8 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Združená skládka PDO Brehov - rekultivácia C1 40 445,90

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

1 Mesto Galanta Rozšírenie infraštruktúry zhodnotenia BRO v Galante C2 280 060,00
2 Mesto Gelnica Technologické dovybavenie Zberného dvora mesta Gelnica C2 85 500,00
3 Mesto Hnúšťa Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa C2 154 823,40
4 Mesto Levice Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov C2 411 321,74
5 Mesto Štúrovo Zavedenie separovaného zberu BRO v Štúrove C2 15 912,00
6 Mesto Trenčín Nákup techniky používanej pri prevádzke kompostoviska C2 111 620,82
7 Mesto Trstená Predchádzanie vzniku odpadov - kompostovaním v meste Trstená C2 129 200,00
8 Mesto Trstená Zavedenie separácie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Trstená C2 180 000,00
9 Mesto Turzovka Efektívne zhodnocovanie BRO v meste Turzovka C2 263 975,44
10 Mestská časť Bratislava - Rusovce Nákup zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu C2 63 060,24
11 Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v mikroregióne Oravská vrchovina C2 90 582,50
12 Obec Babín Obstaranie technológií na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci BABÍN C2 113 943,95
13 Obec Bajany KOMPOSTÁREŇ - Bajany C2 422 556,48
14 Obec Bašovce Obstaranie zariadení na separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov C2 87 373,02
15 Obec Bohunice Zhodnocovanie BRO domácim kompostovaním C2 49 300,00
16 Obec Bojničky Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bojničky C2 115 786,76
17 Obec Boťany Riešenie komunálneho odpadu v obci Boťany I. etapa: Intenzifikácia zberu a úpravy bioodpadu v obci Boťany C2 124 894,96
18 Obec Braväcovo Modernizácia systému zberu biologicky rozložiteľých odpadov C2 88 304,40
19 Obec Brestov Zavedenie kompostovania v domácnostiach v obci Brestov C2 170 222,86
20 Obec Brezina Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Brezina C2 232 668,00
21 Obec Brezovica Predchádzanie vzniku odpadov - kompostovaním v obci Brezovica C2 45 362,50
22 Obec Bzince pod Javorinou Nákup techniky na zber bioodpadu C2 25 935,00
23 Obec Čečehov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Čečehov C2 14 744,00
24 Obec Čeláre Kompostové hospodárstvo a zberný dvor pre obec Čeláre, časť A: Kompostové hospodárstvo C2 194 878,00
25 Obec Čereňany Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Čereňany C2 183 877,89
26 Obec Černík Zakúpenie mechanizmov a strojového vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu C2 87 788,50
27 Obec Červenica Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadov v obci Červenica C2 477 401,33
28 Obec Čierne Kompostéry - správne robme správnu vec C2 76 000,00
29 Obec Ďapalovce Ďapalovce – zavedenie separovaného zberu BRO C2 148 514,96
30 Obec Divinka Zhodnocovanie bioodpadov využitím domácich kompostérov C2 30 282,20
31 Obec Dlhá nad Oravou Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Dlhá nad Oravou C2 52 772,50
32 Obec Dlhé Pole Zhodnocovanie bioodpadov prostredníctvom domácich komposterov C2 85 500,00
33 Obec Dolná Breznica Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dolná Breznica C2 171 167,58
34 Obec Domadice Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Domadice C2 32 680,00
35 Obec Gemerská Poloma Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Gemerská Poloma C2 87 586,20
36 Obec Granč - Petrovce Výstavba a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v obci Granč-Petrovce C2 91 725,16
37 Obec Horná Lehota Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Horná Lehota C2 19 427,50
38 Obec Horná Lehota Nákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Horná Lehota C2 42 442,20
39 Obec Horná Mičiná Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Horná Mičiná C2 56 268,88
40 Obec Horná Ždaňa Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Horná Ždaňa C2 80 214,96
41 Obec Horovce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Horovce C2 34 817,88
42 Obec Hrčeľ Zber a úprava bioodpadu v obci Hrčeľ C2 73 989,87
43 Obec Chocholná - Velčice Centrum opätovného použitia v Chocholnej-Velčiciach C2 9 220,00
44 Obec Chocholná - Velčice Chocholná-Velčice kompostuje! C2 58 560,00
45 Obec Choňkovce Nákup technológie na zber a zhodnocovanie BRO v obci Choňkovce C2 91 226,08
46 Obec Janova Lehota Podpora separácie a zhodnocovania BRO v Obci Janova Lehota C2 87 631,77
47 Obec Kačanov Separovaný zber BRO v obci Kačanov C2 79 562,12
48 Obec Kajal Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kajal C2 63 662,92
49 Obec Kašov Triedený zber a úprava BRO v obci Kašov C2 36 121,81
50 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo a zberný dvor pre separovný zber v obci Kiarov SO-01 Kompostové hospodárstvo C2 300 852,00
51 Obec Kmeťovo Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov C2 148 865,00
52 Obec Korňa Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Korňa C2 58 554,96
53 Obec Kostolné Kračany Zakúpenie techniky na realizáciu projektu BRO v Obci Kostolné Kračany C2 85 500,00
54 Obec Krpeľany Technológia pre zberný dvor Krpeľany C2 103 166,58
55 Obec Krušetnica Zavedenie zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Krušetnica C2 106 843,08
56 Obec Kysucký Lieskovec Biokompostéry pre Obec Kysucký Lieskovec C2 200 961,00
57 Obec Lackovce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Lackovce C2 106 438,38
58 Obec Lastovce Triedený zber a zhodnocovanie biologický rozložiteľného odpadu v obci Lastovce C2 186 671,58
59 Obec Lovčica - Trubín Zvýšenie technickej úrovne triedeného zberu odpadov v obci Lovčica - Trubín C2 88 190,40
60 Obec Ľubotín Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín C2 157 130,00
61 Obec Lúčka Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Lúčka C2 87 586,20
62 Obec Malý Slavkov Zberný dvor s úpravou biomasy v obci Malý Slavkov C2 68 345,28
63 Obec Marcelová Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Marcelová C2 48 165,00
64 Obec Markovce Nákup techniky na biologicky rozložiteľný odpad v obci Markovce C2 86 302,56
65 Obec Medzibrod Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO na území obce Medzibrod C2 110 010,00
66 Obec Nedašovce Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nedašovce C2 77 900,00
67 Obec Nemce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nemce C2 65 320,86
68 Obec Nitrianska Streda Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Nitrianska Streda C2 136 740,13
69 Obec Nižná Voľa Nižná Voľa kompostuje C2 11 875,00
70 Obec Nová Kelča Zavedenie triedeného zberu BRO v obci Nová Kelča C2 151 105,65
71 Obec Nový Ruskov Triedený zber biologický rozložiteľného odpadu v obci Nový Ruskov C2 73 352,84
72 Obec Oravský Biely Potok Predchádzanie vzniku odpadov - kompostovaním v obci Oravský Biely Potok C2 31 112,50
73 Obec Oravský Podzámok Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Oravský Podzámok C2 59 897,50
74 Obec Párnica Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Párnica C2 37 097,50
75 Obec Plášťovce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce C2 132 155,07
76 Obec Plavecký Mikuláš Domáce kompostovanie bioodpadov v obci Plavecký Mikuláš C2 41 324,00
77 Obec Podbiel Predchádzanie vzniku odpadov kompostovaním v obci Podbiel C2 45 362,50
78 Obec Podlužany Nákup benzínového vysávača s drtením na verejnú zeleň a kompostérov slúžiacich na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov C2 18 867,00
79 Obec Podzámčok Nákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - Podzámčok C2 67 715,95
80 Obec Považany Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Považany C2 50 635,00
81 Obec Pusté Sady Efektívne triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pusté Sady C2 58 425,00
82 Obec Rabčice Predchádzanie vzniku odpadov kompostovaním v obci Rabčice C2 59 612,50
83 Obec Radôstka Technologická linka na biologické odpady C2 137 904,85
84 Obec Rankovce Podpora domáceho kompostovania v obci Rankovce C2 10 496,00
85 Obec Ražňany Nákup zariadení na zhodnocovanie BRO v obci Ražňany C2 93 958,79
86 Obec Rudinská Zber a separácia biologických odpadov v obci Rudinská C2 72 956,96
87 Obec Rumanová PODPORA DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA C2 22 610,00
88 Obec Sebechleby Vybudovanie obecného kompostoviska Sebechleby a zabezpečenie mechanizmov na prevádzku C2 69 412,00
89 Obec Sedliacka Dubová Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Sedliacka Dubová C2 19 712,50
90 Obec Senné Triedený zber a úprava BRO v obci Senné C2 84 342,90
91 Obec Senné Obecné kompostovisko Senné. C2 64 294,80
92 Obec Sirník Nákup techniky na biologicky rozložiteľný odpad v obci Sirník C2 22 572,00
93 Obec Sklené Teplice Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Sklené Teplice C2 80 214,96
94 Obec Slavkovce Zber a úprava bioodpadu v obci Slavkovce C2 95 567,34
95 Obec Sliepkovce Zber a úprava bioodpadu v obci Sliepkovce C2 160 626,00
96 Obec Spišský Hrušov Zriadenie obecného kompostoviska – Spišský Hrušov C2 153 535,32
97 Obec Stanča Separovaný zber BRO v obci Stanča C2 85 711,47
98 Obec Staré Hory Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Staré Hory - časť BRKO C2 130 767,50
99 Obec Stretava Zavedenie trvalo udržateľného systému nakladania s BRKO v obci Stretava C2 177 645,80
100 Obec Svätý Anton Podpora triedeného zberu v obci Svätý Anton zakúpením novej techniky C2 90 952,85
101 Obec Svederník Zavedenie systému kompostovania bioodpadov v obci Svederník C2 56 525,00
102 Obec Šamudovce Triedený zber a úprava BRO v obci Šamudovce C2 24 510,00
103 Obec Štefanov nad Oravou Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Štefanov nad Oravou C2 27 977,50
104 Obec Tesáre Rozvoj domáceho kompostovania v obci Tesáre C2 184 105,25
105 Obec Trhovište Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Trhovište C2 127 043,53
106 Obec Uhrovec Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Uhrovec C2 77 900,00
107 Obec Veľká Mača Dobudovanie systému domáceho kompostovania v obci Veľká Mača C2 56 715,00
108 Obec Veľké Trakany Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľké Trakany C2 59 889,55
109 Obec Veľké Úľany Mobilné kompostovacie zariadenia C2 200 925,00
110 Obec Veľký Ďur Separácia biologicky rozložiteľných odpadov v obci Veľký Ďur C2 31 671,10
111 Obec Veľký Horeš Zber a zhodnocovanie BRO v obci Veľký Horeš C2 93 209,36
112 Obec Vitanová Predchádzanie vzniku odpadov - kompostovaním v obci Vitanová C2 52 487,50
113 Obec Vlachovo Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Vlachovo C2 87 586,20
114 Obec Vojka Zber a úprava bioodpadu v obci Vojka C2 101 038,87
115 Obec Vyšný Kubín Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Vyšný Kubín C2 26 552,50
116 Obec Zábiedovo Obstaranie technologickej linky na separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Zábiedovo C2 89 746,00
117 Obec Zálesie Zberný dvor pre obec Zálesie C2 71 557,80
118 Obec Závadka nad Hronom Zhodnocovanie bioodpadov domácim kompostovaním C2 47 500,00
119 Obec Zlatná na Ostrove Zberný dvor a kompostáreň - E2 Kompostáreň C2 225 363,27
120 Technické služby mesta humenné Rozšírenie separácie a zhodnocovania BRO v Humennom C2 189 335,00
121 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Kompostáreň Liptovský Mikuláš - technické vybavenie C2 179 059,80

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

1 Mesto Bojnice Zlepšenie podmienok a intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Bojnice nákupom vozidla na zvoz odpadu, ako časť projektu budovania zberného dvora C3 40 776,00
2 Mesto Detva Intenzifikácia separovaného zberu v Detve C3 22 572,00
3 Mesto Piešťany Vybavenie prevádzky Zberného strediska pre separovaný zber - nákup veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber C3 39 187,50
4 Mesto Svätý Jur Zefektívnenie zberu a separácie odpadov vo Svätom Jure C3 245 251,23
5 Mesto Štúrovo Rozšírenie separovaného zberu odpadu v Štúrove C3 47 450,00
6 Mesto Trstená Zberný dvor Trstená, SO 12 - Zberné miesta C3 210 000,00
7 Obec Bajany Zberný dvor v obci Bajany C3 422 379,30
8 Obec Bátorove Kosihy Technická inovácia podmienok triedenia komunálneho odpadu v obci Bátorove Kosihy C3 90 174,00
9 Obec Bešeňová Zberný dvor C3 332 852,67
10 Obec Brestovec Eko dvor a kompostáreň Brestovec C3 199 630,34
11 Obec Brvnište Ekodvor v obci Brvnište C3 267 340,41
12 Obec Cífer Zberný dvor Cífer C3 134 779,92
13 Obec Čaklov Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov C3 187 867,05
14 Obec Čeláre Kompostové hodpodárstvo a zberný dvor pre obec ČeláreB: Zberný dvor C3 97 830,42
15 Obec Čierny Brod Zberný dvor – SO 01 Spevnená plocha, SO 02 Zvýšená rampa, SO 03 Poplastované drôtené oplotenie C3 111 860,46
16 Obec Davidov Zberný dvor Davidov C3 99 736,70
17 Obec Dedina Mládeže EKODVOR Dedina Mládeže - Technologické vybavenie C3 48 305,93
18 Obec Dolný Ohaj Zberný dvor C3 227 995,74
19 Obec Donovaly Rozšírenie triedeného zberu na území Donovál v národnom parku C3 272 814,54
20 Obec Drahovce Separácia odpadov v obci Drahovce C3 505 194,45
21 Obec Dražkovce Zakúpenie plastových kontajnerov na separovaný zber /sklo, plasty, bio-odpad/ C3 5 448,25
22 Obec Dubovany Vybavenie zberného dvora v obci Dubovany C3 121 150,07
23 Obec Hažín Triedený zber odpadu v obci Hažín C3 97 868,01
24 Obec Horná Potôň Zberný dvor v obci Horná Potôň C3 273 638,38
25 Obec Hrabičov Zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni v obci Hrabičov C3 34 612,74
26 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Zberný dvor Hrnčiarovce nad Parnou C3 155 085,98
27 Obec Hul Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul C3 76 993,88
28 Obec Jasová Zlepšenie technických podmienok triedeného zberu odpadov v obci Jasová C3 88 008,00
29 Obec Jasová Hospodársko - zberný dvor C3 270 651,93
30 Obec Jastrabie nad Topľou Jastrabie nad Topľou – vybudovanie ekodvora C3 472 109,81
31 Obec Kamenec pod Vtáčnikom "Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom, ""Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom"" SO 11 Spevnené plochy" C3 269 325,80
32 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo a zberný dvor pre separovaný zber v obci Kiarov, SO 02 Zberný dvor pre separovaný zber C3 61 484,00
33 Obec Kluknava Zberný dvor Kluknava C3 400 447,80
34 Obec Kmeťovo Zberný dvor - Kmeťovo C3 225 000,00
35 Obec Krajná Bystrá Efektívny separovaný zber v obci Krajná Bystrá C3 41 587,00
36 Obec Liptovská Lúžna Zberný dvor pre separovaný zber odpadu v Liptovskej Lúžnej C3 138 211,00
37 Obec Mad Zberný dvor C3 248 828,73
38 Obec Makov Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor obce Makov C3 63 289,42
39 Obec Matiaška EKODVOR Matiaška C3 471 635,67
40 Obec Nesvady Zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu C3 125 565,00
41 Obec Nitrica Doplňujúce zariadenia a stroje pre stredisko separovaného zberu C3 50 350,00
42 Obec Nižný Klátov Nižný Klátov - rozšírenie separovaného zberu C3 19 000,00
43 Obec Oravská Lesná Zberný dvor obce Oravská Lesná C3 120 743,15
44 Obec Ostratice Zberný dvor Ostratice C3 226 785,90
45 Obec Pavlice Areál na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov C3 133 029,44
46 Obec Petrova Ves Zberný dvor odpadov Petrova Ves C3 192 329,40
47 Obec Plaveč Zberný dvor v obci Plaveč C3 477 256,66
48 Obec Pliešovce Materiálové a technické zabezpečenie separovaného zberu v obci Pliešovce C3 92 949,55
49 Obec Prečín Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Prečín na miesto pre separovaný zber odpadov C3 334 527,57
50 Obec Príbovce Zariadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov C3 17 411,08
51 Obec Ptrukša Výstavba zberného dvora a intenzifikácia zberu v obci Ptrukša na pozemkoch p.č. 32, 34 a 36 v k.ú. Ptrukša C3 174 428,55
52 Obec Pucov Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov C3 165 032,35
53 Obec Radvaň nad Dunajom Technika pre triedený zber odpadov v obci Radvaň nad Dunajom C3 85 568,40
54 Obec Radvaň nad Laborcom Zberný dvor v obci Radvaň n/Lab. C3 470 067,76
55 Obec Rybník Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník C3 306 795,93
56 Obec Slepčany Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Slepčany C3 137 746,20
57 Obec Staškov Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor C3 116 907,21
58 Obec Štiavnické Bane Skvalitnenie separovaného zberu a zavedenie domáceho kompostovania v obci Štiavnické Bane C3 28 913,76
59 Obec Trakovice Zberný dvor Trakovice - technológia C3 58 425,00
60 Obec Trávnica Separovaný zberný dvor Trávnica C3 180 293,94
61 Obec Veľké Úľany Zefektívnenie zberu separovaného odpadu v obci Veľké Úľany C3 164 262,58
62 Obec Vysoká nad Kysucou Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu 2015 C3 36 461,00
63 Obec Zlatná na Ostrove Zberný dvor a kompostáreň - E1 Zberný dvor, E3 - Rekonštrukcia vjazdu, E4 - Elektrická prípojka a elektroinštalácia C3 151 378,97
64 Obec Žaškov Technologická modernizácia systému separovaného zberu v obci Žaškov C3 106 514,00
65 Organizácia pre separovaný zber-PASKO, n.o. Projekt obnovy na skvalitnenie lisovania a manipulácia PET fliaš a papiera v triediarni zakladateľov OSZ- PASKO, n. o. Bratislava C3 224 992,29
66 Združenie TKO Semeteš n.o. Intenzifikácia separovaného zberu Združenia TKO Semeteš n.o. - III.Etapa C3 102 913,00
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
1 Mesto Holíč Vytvorenie a udržanie zelenej infraštruktúry v lokalite zámockého parku D1 656 782,25

Činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti

1 Obec Ľubochňa Ošetrenie desiatich chránených stromov lipy malolistej, ktoré sú súčasťou chránených stromov LIPOVÁ ALEJ ( evidenčné číslo CHS podľa štátneho zoznamu S 139 ). D3 3 300,00

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

1     D4  

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

1 MVDr. Vladimír Petrilla, PhD. Zriadenie záchytného strediska (karanténnej stanice) pre jedovaté a nejedovaté chránené plazy slovenského a európskeho významu. D5 45 628,50
2 "Občianske združenie Klub ""Magnolia""" Manažment mokradí so zameraním na ochranu obojžívelníkov D5 5 985,00
3 "Občianske združenie Klub ""Magnolia""" Rozšírenie reprodukčných možností hmyzu pre zachovanie biodiverzity druhov v Javorníkoch D5 8 645,00
4 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Plán obnovy a monitoringu v úuemnej pôsobnosti TANAPu. D5 17 005,00
5 Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá Rehabilitačná stanica Zázrivá D5 77 616,60
6 Zoologická záhrada Bojnice Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny a Voliéry pre dravé šelmy. D5 187 633,36
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
1 Arolla Film, s.r.o. "Filmový seriál ""Tajomstvá Karpát""" E1 70 000,00
2 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Program Zelená škola - efektívny spôsob realizácie praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania na slovenských školách II. E1 33 244,00
3 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Inovatívne environmentálne vzdelávanie verejnosti a pedagógov E1 15 047,00
4 EKOrast Green Day - Zelený deň E1 15 200,00
5 HORY A MESTO Hory a mesto 2015 - 16. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva E1 35 000,00
6 INCUBA-CREA, n.o. Využitie moderných IT technológií a aplikácií pri environmentálnej výchove v SR. E1 99 940,00
7 KVAPKA, nezisková organizácia Podpora osvety kompostovania na Orave - pilotný projekt E1 5 225,00
8 Mesto Myjava Detský náučný chodník E1 10 880,33
9 N - club s.r.o. Enviro 2015 E1 54 910,00
10 N - club s.r.o. Zelené projekty E1 43 635,00
11 Národný energetický klaster NEK Vzdelávanie podnikateľskej verejnosti a samosprávy pre tvorbu a propagáciu inovatívnych ekologických projektov a investícií E1 50 000,00
12 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Projekt Recyklohry E1 69 613,40
13 Nová príležitosť Rozvoj ekologickej gramotnosti a environmentálneho povedomia E1 45 429,00
14 Obec Chocholná - Velčice Informačná kampaň o správnom nakladaní s odpadmi v Chocholnej-Velčiciach E1 6 444,00
15 Obec Lučivná Náučný chodník Lučivná a okolie E1 26 923,00
16 OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU Zvýšenie environmentálneho povedomia o CHVÚ Sysľovské polia E1 14 288,00
17 OZ VEGANSKÉ HODY Vegánske hody Bratislava 2015 E1 9 350,00
18 OZ ŽAMPIK Mladí ekológovia tvoria umelecké diela E1 15 200,00
19 Priatelia Zeme - SPZ Vzdelávanie samospráv o správnom nakladaní s odpadmi E1 19 930,00
20 Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany Environmentálna výchova v TTSK E1 26 220,00
21 Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Propagácia Náučného chodníka Považský Inovec E1 10 200,00
22 Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja enviTUR - environmentálna osveta o trvalo udržateľnom rozvoji E1 44 895,79
23 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Poľana v kocke E1 46 375,20
24 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Vihorlat ako na dlani E1 45 577,20
25 Šírava Klokočov Zachráň svoj strom! E1 13 870,00
26 Šírava Klokočov Zelený Klokočov E1 15 570,50
27 Šírava Klokočov Urob niečo pre svoj región! E1 155 800,00
28 Šírava Klokočov KES-ko (Klokočovské environmentálne stredisko) E1 181 877,50
29 Šírava Klokočov "Propagujme jedinečnosť ekosystému ""Zemplína""" E1 64 505,00
30 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Sprístupnenie náučnej lokality Demänovská jaskyňa mieru E1 68 965,96
31 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Spevavce Slovenska E1 59 194,50
32 TM Consulting, s.r.o. Podpora vzdelávania v oblasti environmentálnej legislatívy E1 37 857,50
33 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Žiadosť o poskytnutie podpory na vydávanie časopisu Životné prostredie E1 4 000,00
34 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Žiadosť o poskytnutie dotácie na vydanie časopisu Ekológia (Bratislava) E1 9 150,00
35 V SRDCI EURÓPY Abeceda separovania E1 42 990,00
36 Výskumný ústav vodného hospodárstva Teória a prax vo vodnom hospodárstve E1 11 400,00
37 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva E1 4 750,00
38 Združenie miest a obcí Slovenska Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovni miestnej územnej samosprávy E1 92 431,20
39 Združenie právnických osôb Geopark Novohrad- Nógrád Svetový Geopark Novohrad - Nógrád - odkaz geologického dedičstva pre budúce generácie E1 37 107,95
F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
1 Mesto Prešov Sanácia havarijného zosuvu v Prešove na ulici Pod Wilec hôrkou - 1.etapa F1 741 000,00
2 Mestská časť Košice - Nad Jazerom Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere F1 105 059,05
3 Obec Terchová Zostavenie mapy zosuvného hazardu širšieho okolia katastrofálneho hlinito-kamenitého prúdu vo Vrátnej F1 28 025,00
4 Slovenská agentúra životného prostredia Význam obnovy narušenej dynamiky vodného režimu mokradí vo vzťahu k revitalizácii mokradí F1 190 000,00